Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Simon tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-ohjelmasta

Viite         Lausuntopyyntönne LAPELY/24/07.04/2012

Asia         Lausunto Simon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry toteaa, että Simon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on hyvin kattavasti selostettu tarvittavia selvityksiä, mutta lintujen muuttoreittien tarkempia selvityksiä on syytä tehdä lisää. Erityisesti Karsikon osalta näemme olevan tarpeen tehdä ja kirjata tarkempi lintujen muuttoreittien selvitys, erityisesti kun sivulla 55 on todettu ”Karsikon kohdalla rantaviivaa seuraavan muuton on havaittu lentävän pääosin niemen yli”.

Karsikon kohdalla tuulivoimalat sijoittuvat lähelle Kemin kaupungin Hepolan asutusaluetta, jonne ulottuvia vaikutuksia ohjelman mukaan tarkastellaan. Lapin luonnonsuojelupiiri näkisi mielellään mukana myös sellaisen vaihtoehdon, jossa Karsikkoon suunnitellut 5 tuulivoimalaitosta olisikin siirretty sijoitettavaksi Valtatie 4:n pohjoispuolelle Maksniemestä Puutteenperälle johtavan tien varteen. Tällöin voimalaitosten vaikutusalueella asuisi paljon vähemmän ihmisiä kuin nyt ohjelmassa esitetyissä vaihtoehdoissa. Lisäksi tuulivoimalaitosten siirtäminen pois Karsikosta voisi olla lintujen muuttoreittien kannalta edullista, tuulisuus varmaankin olisi suurin piirtein samaa luokkaa kummassakin paikassa.

ELY-keskus on varmaankin tietoinen, että ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen linnuston paremmasta huomioimisesta tuulivoimaloiden sijoittamisessa. Hankkeen tuottaman kartan on tarkoitus toimia apuna tuulivoimala-alueiden sijoittamisessa. Myös BirdLife Suomella on Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) -hanke, joiden alueellisiin vastaaviin kannattaa olla yhteydessä. Yhteystiedot löytyväthttp://www.birdlife.fi/maali.

Lopuksi: sivulla 39 on vuosiluku jolloin Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kemin Karsikkoniemen ydinvoimakaavan. Tekstissä on päivämäärä 4.10.2012, mutta pitäisikö vuosiluvun olla 2010?

 

Rovaniemellä 28.2.2013

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Maire Puikko, hallituksen jäsen                                           Tarja Pasma, toiminnanjohtaja