Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy ja SLL:n Uudenmaan piiri hakee valitusoikeutta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavasta

Espoon ympäristöyhdistys yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa haki eilen muutosta Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen, jossa yhdistysten aiemmat valitukset hylättiin. Valitukset koskivat Espoon kaupunginvaltuuston päätöksiä 7.6.2021 ja 15.11.2021, joissa lukuisten äänestysten jälkeen hyväksyttiin erimielisenä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava (POKE).

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle lähtenyt valituslupahakemus koski seuraavaa viittä eri asiakokonaisuutta
1.Kaavan uudelleen nähtäville asettaminen on laiminlyöty.
2.Yleiskaava on MRL 39 §:n sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen.
3.Yleiskaava on maakuntakaavan vastainen ja ohjeena on tullut olla Uusimaa 2050 -kaava.
4.Selvitysten riittävyys.
5.Aluekohtaiset vaatimukset.

Lue koko hakemus täältä.