Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espoon liito-oravakanta on Suomen tiheimpiä. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä ja oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella. Liito-orava on indikaattorilaji, eli sen esiintymisalue on arvokas luontotyyppi, jossa esiintyy todennäköisesti myös muita suojeltavia lajeja. Se on myös EU:n direktiivilaji, jota esiintyy EU:n alueella vain Suomessa ja Virossa.

Liito-orava on uhanalainen laji. Liito-oravat asuvat mieluusti kuusta ja lehtipuuta kasvavissa vanhoissa sekametsissä. Laajojen metsäalueiden vähetessä osasta on tullut city-liitureita.

Löytäessäsi liito-oravan ilmoita havainnostasi ajankohta ja sijainti Uudenmaan Ely-keskukseen sähköpostitse. Voit lähettää kopion myös metsäkeskukselle ja kunnalle, mutta se on toissijaista. Tärkein on ELY-keskus!

Merkitse kartalle

– papanat, kolopuut ja risupesät.

– mahdollisten tarpeellisten kulkuyhteyksien suunta nuolilla.

Kirjoita kartalle lyhyt lähete

– kuka näki mitä, missä ja milloin?

– yhteystietosi

Tietoa liito-oravasta ja ohjeita sen suojelemiseksi saat Suomen luonnonsuojeluliitosta:

Espoon liito-oravista on tietoa myös kaupungin ympäristökeskuksen sivuilla:

Vaikuttajan pikaopas

Ohesta löydät kokoamamme pikaoppaat kaavoitukseen, kaupunkimetsiin, koulumetsiin, vieraslajeihin ja tietopaketin liito-oravasta.

Lue lisää

Kaavoitus

    Kaavoituksessa tulee noudattaa kaavahierarkiaa, jossa maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava asemakaavaa. Maakuntakaavoitus…

Lue lisää

Kaupunkimetsien hoito

Espoon kaupunki omistaa noin 5000 hehtaaria metsää. Haluatko tietää, miten lähelläsi sijaitsevaa kaupungin metsää aiotaan hoitaa? Metsänhoidon…

Lue lisää

Koulumetsät

Espoolaiset opettajat ja kasvattajat arvostavat lähimetsien hyvää saavutettavuutta ja aidon metsäluonnon tuntua. Espoon koulujen ja päiväkotien…

Lue lisää

Vieraslajit

Tunnista ja kitke haitallisen vieraskasvin taimet Alkukesä on otollista aikaa havainnoida haitallisten vieraskasvilajien taimien nousua. Esimerkiksi…

Lue lisää