Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Nuuksioon liittyvät metsät turvattava Espoon uudessa yleiskaavassa

Nuuksion järviylänkö on ”miljoonan ihmisen erämaa” ja siihen liittyvät metsät luontoarvoiltaan valtakunnallista tasoa. Espoon uusi yleiskaavaluonnos tuhoaisi useita korvaamattoman hienoja Nuuksiosta tai sen liepeiltä. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava POKE tulee nähtäville keväällä.

 

Rakentamista ja raideyhteyksiä

Uusi yleiskaavaluonnos sisältää useita hätkähdyttäviä avauksia, jotka muuttaisivat perusteellisesti maisemankuvaa ja pyyhkisivät peruuttamattomasti kartalta korvaamattomia luontoarvoja. Pikaraitiotiesilta vedettäisiin Espoon Pitkäjärven yli ja rautatieasemat taajamineen raivattaisiin Mynttilän ja Histan nykyisiin umpimetsiin.

Pientalomatto levittäytyisi yhä syvemmälle Nuuksion järviylängön eteläiselle metsävyöhykkeelle, johon kuuluvat Karhusuo, Miilukorpi, Oittaa ja Viiskorpi. Kellonummen hautuumaa kolminkertaistuisi, jälleen umpimetsään. Raide ja rakentaminen koituisivat kohtaloksi myös Nuuksion ja Espoon keskuspuiston yhdistävälle metsäkäytävälle.

Tästä on kaavailtu vedettäväksi Helsinki-Lohja ratayhteys. Stampforsenin luonnonrauha koskikaroineen on vielä käsinkosketeltava. Virta sijaitsee Kvarnträsketin ja Dämmanin välissä. Kuva: Virpi Sahi

Kolmannes Espoota strategisiksi hehtaarin ruuduiksi

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava eli POKE poikkeaa mutenkin aiemmin totutusta. Kaupunki on valinnut tuoreimman yleiskaavansa toteutustavaksi pikselikaavan, jossa kaavakartta muodostuu hehtaarin (100 x 100 metriä) suuruisista ruuduista. Maankäytön päätarkoitus osoitetaan värein ruutu ruudulta, kuitenkin niin että ”hehtaareja ei ole tarkoitettu tulkittavaksi yksittäisinä ruutuina, vaan aluekokonaisuuksina. Rakentamisen, väylien ja säästettävän luonnon tarkat aluerajaukset ratkaistaan jatkosuunnittelussa eli asemakaavalla.” Tätä uutta kaavoitustapaa kutsutaan ”strategiseksi”.

Näyte pikseli-POKEsta Mynttilän kohdalta. Kaavailtu uusi asema punaisella, ympärillään taajama keskelle arvometsää.

Pikselikaavoituksessa on riskinsä, joista on jo saatu esimakua muun muassa Helsingissä ja Jyväskylässä. Tärkeitä päätöksiä siirretään tehtäväksi asemakaavan yhteydessä. Asemakaavoittajan valtuudet lisääntyvät, kun yleiskaavan pikselit jäävät tulkinnanvaraisiksi. Pikselikaavaa on hankala lukea. Vaikka sata metriä on kartalla vähän, se voi olla luonnossa yllättävän paljon jos on kysymys tärkeistä arvoista.

Pohjois-Espoon arvometsät verkossa

Luontojärjestöjen kooste Pohjois-Espoon arvometsistä käsittää 48 aluetta, joiden yhteenlaskettu ala on yli 1 160 hehtaaria. Siihen kuuluu Espoon kaupungin omistamia metsiä, jotka ovat kokonaan tai pääosin METSO-kriteerien mukaisia. Yleiskaavaluonnos ohjaa muuttavaa maankäyttöä noin 30 arvometsäkohteelle. Espoon luonnon ystävän kannattaa viimeistään nyt tutustua näihin metsiinja ryhtyä toimiin niiden turvaamiseksi.

Espoon pohjoiset arvometsät-esityksen eteläinen kartta

Lausuntoaika kaavaluonnokseen keväällä 2018

POKE-luonnos asetettaneen julkisesti nähtäville huhtikuussa 2018, jolloin kansalaisilla kuukauden ajan mahdollisuus antaa siitä kirjallinen lausuntonsa. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta sekä siihen liittyvistä lisäselvitystarpeista kokouksessaan 31. tammikuuta.

Lue lisää:

Tue Nuuksioon liittyvien metsien suojelutyötä:

Katso video:
  • ESPYY:n puheenjohtaja hiihtoretkellä raide- ja taajamarakentamisen uhkaamassa Mynttilän metsässä: YouTube, 1:20  SLL Uudenmaan piiri.

Lisätiedot:

Virpi Sahi, puheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 050 308 24 57, virpi.sahi@sll.fi

Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 6521974, keijo.savola@sll.fi