Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Anna joululahja Uudenmaan lähiluonnolle!

Vesivärimaalatussa kuvassa kaksi pyrstötiaista ovat sinisellä hetkellä lumisella kuusen oksalla.
Lahjoituksellasi tuet työtämme Uudenmaan metsien ja metsän eläinten hyväksi. Piirros: Ulla Minkkinen

Sinäkin voit tukea Uudenmaan lähiluonnon suojelua lahjoittamalla

Valitse haluamasi tukikohde: metsät, niityt, kedot ja uhanalaiset lajit. Lahjoitus on myös oiva aineeton lahja läheiselle tai ystävälle. Tulosta tästä joulukortti lahjoituksen saajalle.

Metsät Uudellamaalla tarvitsevat apuasi

Lahjoita haluamasi summa metsiensuojeluun (alkaen 5 €)

  • Pankissa tilisiirrolla viitenumerolla 32146 rahankeräystilille FI19 5542 2320 2737 58
  • MobilePay numerolla 92056

Luontokato etenee. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri osallistuu metsien suojeluun muun muassa tekemällä maastokartoituksia metsissä, joita hakkuut tai rakentaminen uhkaavat.

Teemme suojelualoitteita arvokkaista metsäalueista ja vaikutamme kaavoitukseen aktiivisesti – tarvittaessa myös valitamme päätöksistä oikeuteen. Vaikutamme kuntien metsäsuunnitelmiin ja muuhun päätöksentekoon, jotta luontoarvot ja virkistyskäyttö eivät jäisi hakkuiden ja rakentamisen jalkoihin. Metsien suojelutyöllä turvamme suurpetojen ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Lahjoituksilla saamme esimerkiksi asiantuntijan käymään maastokohteilla selvittämässä luontoarvoja.

Autamme myös paikallisyhdistyksiämme työssä paikallisen lähiluonnon puolesta eri puolilla maakuntaa. Keräämme varoja koulutuksien ja kurssien järjestämiseen sekä materiaalin tuottamiseen. Vuoden 2024 alussa ilmestyy Uudenmaan piirin tekemä päivitetty Kuntametsäopas, johon on koottu laajasti tietoa metsien puolustamisesta. Tue lahjoituksellasi tätä tärkeää työtä.

Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille!

Katso videomme metsänsuojelusta YouTubesta

Kuvassa vihreyttä loistava puinen sammalen peittämä metsä Haltialassa.
Vihreyttä loistava metsä Haltialassa Helsingissä. Kuva Juho Itäkylä.

Tue luontokadon ehkäisyä Uudellamaalla

Lahjoita haluamasi summa luontokadon ehkäisyyn Ketosirkka-hankkeessa (alkaen 5€)

  • Pankkiin tilisiirrolla viitteellä 32120 rahankeräystilille FI19 5542 2320 2737 58
  • MobilePay numerolla 34754

Suomessa perinteiset niityt, kedot ja hakamaat kuuluvat lajirikkaimpiin luontotyyppeihimme. Nämä perinnebiotyypit ovat kaikki uhanalaisia tai erittäin uhanalaisia.

Ihmisen luoma maatalous laiduntavine lehmineen ja lampaineen kehitti avoimilla alueilla viihtyviä ekosysteemejä. Runsas kukkakasvisto palveli muun muassa pölyttäjähyönteisiä. Kun laiduntaminen hiipui maatalouden modernisaation myötä, on moni avoin maisema kasvanut umpeen.

Perinnebiotooppien olemassaolon turvaamiseksi tarvitaan nyt konkreettista, käsin tehtävää luonnonhoitoa. Lahjoituksellasi voit tukea Uudenmaan piirin Ketosirkka-hankkeen käytännön työtä perinnebiotooppien suojelemiseksi.

Ketosirkka-hankkeessa teemme työtä luontokatoa vastaan

Uhanalaisten luontokohteiden hoidolla on Uudenmaan piirissä pitkät perinteet. Asiantuntemus on vuosien varrella karttunut, sillä olemme hoitaneet luontokohteita jo 20 vuotta.

Luonnonhoitajat niittävät, poistavat puuntaimia, pensaita, varjostavia puita raivaten elintilaa perinnebiotooppien uhanalaisille lajeille ja ekosysteemeille. Lisäksi he poistavat maaperää rehevöittäviä vieraslajeja pitkäjänteisesti vuodesta toiseen. Joka kesä hankkeeseen palkataan tehtävään perehdytettäviä luonnonhoitajia kohteisiin eri puolella Uuttamaata. Lisärahoituksella saamme hoidon piiriin aiempaa enemmän hoitokohteita.

Lue lisää perinnebiotooppien hoidosta Ketosirkka-hankkeen sivuilta.

Lahjoita haluamasi summa luontokadon ehkäisyyn Ketosirkka-hankkeessa (alkaen 5€)

  • Pankkiin tilisiirrolla viitteellä 32120 rahankeräystilille FI19 5542 2320 2737 58
  • MobilePay numerolla 34754

Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille!

Heinää ja ruohoa heitetään kasaan niityllä. Kuvassa näkyvät kädet ja iso hara.
Heinää eli ravinteita poistetaan Espoon pörriäisniityltä Ketosirkka-hankkeen talkoissa. Kuva Amanda Ainesmaa.

Tue vapaaehtoistyötä perinnemaisemien ja -biotooppien hyväksi

Lahjoita haluamasi summa luonnonhoitotyöhön Uudellamaalla (alkaen 5€)

  • pankkiin tilisiirrolla viitteellä 32120 rahankeräystilille FI19 5542 2320 2737 58
  • MobilePaylla numeroon 32104.

Uudenmaan piirissä tehdään myös tärkeää vapaaehtoistyötä uhanalaisten perinnebiotooppien elinvoimaisuuden puolesta. Uudenmaan perinnemaisemaryhmän (UUPE) on hoitanut perinnemaisemia talkoilla jo vuodesta 2000 lähtien.

UUPE hoitaa muun muassa Porvoon Stensbölen Natura-alueen niittyjä ja pikkuapolloperhosen elinympäristöjä niittämällä ja raivaamalla. Ryhmä on järjestänyt roska- ja vieraslajitalkoita esimerkiksi kurtturuusun ja jättipalsamin kitkemiseksi. Ryhmä toimii vapaaehtoispohjalta yhteistyössä maanomistajien kanssa. Mukaan ovat tervetulleet kaikki käytännön toiminnasta kiinnostuneet.

Voit tukea tärkeää vapaaehtoistyötä lahjoittamalla. Lahjoituksilla voimme tukea esimerkiksi talkoolaisten matka- ja ruokakulujen kattamista.

Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille!

Kuvassa useampia violetteja pystykiurunkannuskukkia niityllä.
Pikkuapolloperhosen toukan ainoa ravintokasvi on pystykiurunkannus. Kuva: Anu Vihanto.

Tee lahjoitus lahjana toiselle!

Lahjoitus on myös oiva aineeton lahja läheiselle tai ystävälle. Tulosta tästä joulukortti lahjoituksen saajalle.

Rahankeräysluvan tiedot

Rahankeräyslain (863/2019) mukaiset ilmoitettavat tiedot keräyksestä:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n lupa nro RA/2020/889. Lupa on myönnetty 23.07.2020 ja on voimassa toistaiseksi.

Kerätyt varat käytetään:
– luonnonhoidon käytännön toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun ja hoitoon sekä niiden elinolosuhteiden parantamiseen
– kulttuurikohteiden suojeluun ja hoitoon
– luontoselvitysten ja suojeluesitysten tekemiseen
– Itämeren ja sisävesien suojelutoimiin
– kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistämiseen
– luonnon hiilivarastojen suojelutoimiin ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin
– koulutuksiin ja kurssien järjestämiseen sekä materiaalin tuottamiseen edellä mainituista asioista.

Varoja käytetään edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvien henkilöstökulujen kattamiseen, hankkeiden perustamis- ja ylläpitokustannusten kattamiseen sekä talkootoiminnan järjestelykuluihin sekä vapaaehtoisten opastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Rahankeräystili: FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH

Lisätietoja piirin toimihenkilöiltä: uusimaa(a)sll.fi

Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille!