Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Länsi-Uudenmaan luontohelmet jatkaa työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta

Hangon Gunnarsinrannalla kasvaa toistaiseksi runsaasti kurtturuusua. Kuva: Kaisa Kauranen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n johtama hankekonsortio on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta jatkorahoituksen vuodelle 2024. Länsi-Uudenmaan luontohelmet jatkaa luonnonhoitotöitä siitä, mihin Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke päättyy marraskuussa 2023.

Länsi-Uudenmaan luontohelmissä toimijat ovat samat kuin nykyisessäkin hankkeessa eli Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys.  Pääosa rahoituksesta myönnetään ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. 

Länsi-Uudenmaan luontohelmet laajenee nykyisestä, sillä kohteita on ensi vuonna kaikkiaan 34, kun niitä on nyt 25. Hangossa hoidon piiriin tulee uusina kohteina Gunnarsinranta, Märsanin paahdealue sekä yksityisomistuksessa oleva rantakohde samoin kuin laaja dyynialue ja niitty Tvärminnessä. Hankkeen uusia keto- ja niittykohteita on myös Karjaalla, Lohjalla ja Siuntiossa.

Vaikka luonnonhoitotyöt Länsi-Uudenmaan luontohelmissä alkavat vasta ensi vuonna, hanketta käynnistellään jo nyt, sillä Hangon uusien rantakohteiden kasvi- ja eliölajistoa on kartoitettava ennen kurtturuusun torjuntatöitä. Nämä lajistoinventoinnit aloitetaan jo tämän kesäkauden aikana.

Helmi-elinympäristöohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu-, ennallistamis- ja hoitotoimilla. Länsi-Uudenmaan luontohelmet -hankkeen kedot, niityt, rantakohteet sekä metsäiset elinympäristöt ovat erinomaisia esimerkkejä Helmi-ohjelman tavoitteista. Ne ovat itsessään uhanalaisia tai harvinaisia luontotyyppejä, ja niillä elää kymmeniä uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltuja kasvi- ja hyönteislajeja.

Hoitokohteiden suurempi lukumäärä antaa töitä useammalle luonnonhoitajalle. Töihin rekrytoidaan  pitkäaikaistyöttömiä ja kokemusta omaavia edelliskausien osaavia luonnonhoitajia. Vieraslaji- ja niittytalkoot säilyvät hankkeen ohjelmassa ensi vuonnakin.

Lisätiedot:

Jari Kurjonen, hankevastaava, 050 543 6578, jari.kurjonen@sll.fi

Kaisa Kauranen, hankekoordinaattori, 050 556 8819, kaisa.kauranen@sll.fi

Kotisivut: Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke – Uudenmaan piiri

facebook: https://www.facebook.com/people/Ketosirkka-luonnon-monimuotoisuushanke/100083230814088/