Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Vihdin kunnan lausuntoon Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaavaa koskevassa valitusasiassa

Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaavan alueella on arvokas lähteikkö, jonka vesitalous on kaavan vuoksi vaarassa. (Kuva: Lauri Kajander)

VASTASELITYS 24.8.2022

Helsingin hallinto-oikeudelle

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Viite: vastaselityspyyntö 25.7.2022
Diaarinumero: 1421/03.04.04.04.16/2022
Muutoksenhaunalainen päätös: Vihdin kunnanvaltuusto, 24.01.2022, 1

Prosessiosoite:
Lauri Kajander, erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A
00210 HELSINKI
Puhelin 045 114 0088
Sähköposti: uusimaa(a)sll.fi
Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

ASIA: Vastaselitys Vihdin kunnan lausuntoon 25.4.2022 Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaavaa koskevassa valitusasiassa

Vastaselityksessämme peruutamme valituksemme vaatimukset seuraavilta alla eritellyiltä osiltaan. Voimaan jäävät lähteikköalueen valuma-aluetta koskevat vaatimukset (valituksen kohteet 13 ja 14).

1. Peruttavat vaatimukset

Olemme käyneet tutustumassa valituskohteisiin maastossa yhdessä Vihdin kunnan edustajien kanssa 7.6.2022. Tällä maastokäynnillä on todettu, että joko muuttuneen tilanteen (hakkuut) tai kunnan suunnitelmista saamiemme lisätietojen perusteella valituksemme on käynyt osittain tarpeettomaksi. Perumme valituksemme vaatimukset seuraavilta osin:

  • Asemakaavan kumoaminen:emme vaadi asemakaavan kumoamista kokonaisuudessaan, vaan vain kohteiden 13 ja 14 osalta (kts. alla).
  • Valituksen kohteet 19, 20, 21 ja 22: emme vaadi asemakaavaan kumoamista näiden kohteiden osalta.

2. Voimaan jäävät vaatimukset

Vaadimme edelleen asemakaavan kumoamista alkuperäisen valituksemme mukaisesti kohteiden 13 ja 14 osalta. Asemakaavassa SL-merkinnällä säästettäväksi määrätty lähteikköalue on luontoarvoiltaan merkittävä, mutta rajaukseltaan riittämätön.

Piirin ja kunnan yhteisellä maastokäynnillä 7.6.2022 totesimme (piirin edustajina suojeluasiantuntija Jyri Mikkola sekä erityisasiantuntija Lauri Kajander) alkuperäisen valituksemme mukaisen rajauksen olevan kokonaisuudessaan tarpeen lähteikön vesitalouden säilyttämiseksi. Kohderajaukseen 14 sisältyvän rinteen kasvillisuuden ja maaperän perusteella voidaan päätellä, että sen säilyttäminen on tärkeää lähteikön vesitalouden kannalta, sillä pohjaveden lisäksi lähteikkö saa vettä ns. orsivetenä kallion ja maanpinnan välisen kerroksen kautta. Orsiveden muodostuminen lakkaa, mikäli rinnettä louhitaan tai rakennetaan. Tämä taas muuttaisi lähteikön vesitaloutta vesilain vastaisesti. Myös kohderajaus 13 on säästettävä rakentamattomana lähteikön vesitalouden turvaamiseksi. Vaadimme siis edelleen alkuperäisen valituksemme mukaisesti asemakaavan kumoamista kohderajausten 13 ja 14 osalta MRL 54 §:n vaatimuksen ”rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää” vastaisena.

Helsingissä 24.8.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija