Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Niittotalkoissa hoidetaan arvokkaita pe­rin­neym­pä­ris­tö­jä

Maksjoen niitty

Lohjalla on useita eliölajistoltaan arvokkaita niittyjä ja ketoja. Kahta kohdetta, Maksjoen niittyä ja Kokkilan ketoa hoidetaan 13. ja 20. heinäkuuta niittotalkoissa, jonne kaikki ovat tervetulleita. 

Maksjoen niitty ja Kokkilan keto ovat aikoinaan olleet laidunmaita. Maatalouden muutosten myötä tällaiset lajistoltaan rikkaat alueet ovat vähentyneet murto-osaan entisestä. 

Lohjan ympäristöyhdistyksessä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin luonnonhoitohankkeissa on jo 1990-luvulta lähtien huolehdittu, että Maksjoen niitty ja Kokkilan keto säilyvät avoimina. Mikäli ne pusikoituvat ja metsittyvät, niiden monipuolinen kasvilajisto häviää. Tämä puolestaan heikentää pölyttäjien elinmahdollisuuksia.

Vesakot ovat jo joiltain osin vallanneet kohteita, koska voimavarat niiden hoitamiseen ovat olleet rajalliset.

Tänä vuonna Maksjoen niitystä ja Kokkilan kedosta huolehditaan aiempaa suuremmin resurssein. Lohjalla ja laajemmin Länsi-Uudellamaalla toimivassa Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushankkeessa ovat mukana SLL:n Uudenmaan piiri, Lohjan, Raaseporin ja Hangon kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Hanke saa rahoituksensa ympäristöministeriön alaisesta Helmi-elinympäristöohjelmasta. 

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa kunnostamalla ja hoitamalla muun muassa perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä huolehtimalla vesi- ja rantaluonnosta. 

Helmi-ohjelman lisäksi myös talkooapu on tarpeen Maksjoella ja Kokkilassa. Molemmissa talkoissa neuvotaan, kuinka jokainen voi torjua luontokatoa perustamalla omia pörriäisniittyjä. Kunnon talkoiden tapaan luvassa on myös tarjoilua. Talkoiden järjestäjinä ovat Lohjan ympäristöyhdistys ja Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke.

Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke – Uudenmaan piiri (sll.fi)

Maksjoen niityllä talkoot ovat keskiviikkona 13.7. klo 17 alkaen. Niitylle pääsee  Maksjoelta Braskintietä pitkin, josta käännytään Yli-Paila-tielle. Sitä n. 1 km (osoite Yli-Paila 51). Kokkilan kedon talkoot keskiviikkona 20.7. klo 17 alkaen. Kokoontuminen Virkkalan pururadan parkkipaikalla Hankoniementien varressa, n. 1 km Virkkalan ristiltä Hyvinkäälle päin (osoite Hankoniementie 438).