Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide ELY-keskuksen kielteisestä päätöksestä Helsingin Lapinlahden sairaala-alueen ra­ken­nus­pe­rin­nön suojeluasiassa

Lapinlahden sairaala-alue on rakennushistoriallisesti arvokas vihreä keidas Helsingin kantakaupungissa. Ilmakuva (c) Maanmittauslaitos 2021.

MIELIPIDE 9.4.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Ympäristöministeriö

VIITE: Diaarinumero VN/26896/2020

ASIA: Helsinki-Seura ry:n valitus Uudenmaan ELY-keskuksen kielteisestä päätöksestä Helsingin Lapinlahden sairaala-alueen rakennusperinnön suojeluasiassa

Ympäristöministeriö on varannut Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle mahdollisuuden mielipiteen antamiseen Helsingin Lapinlahden sairaala-aluetta koskevassa rakennussuojeluasiassa. Helsinki-Seura ry on valittanut ympäristöministeriöön Uudenmaan ELY-keskuksen 2.11.2020 antamasta kielteisestä päätöksestä, jonka mukaan Lapinlahden sairaala-aluetta ei suojeltaisi rakennusperintölain nojalla.

Piiri yhtyy Helsinki-Seuran valituksen perusteluihin ja esittää Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen kumoamista valituksen mukaisesti. Yhdymme myös Helsinki-Seuran esitykseen, että Lapinlahden puisto tulisi suojella rakennusperintölain nojalla, Helsinki-Seuran esittämin perusteluin.

Lapinlahden sairaala-alue täyttää selvästi rakennusperintölain mukaisen suojelupäätöksen edellyttämät vaatimukset. Piiri katsoo, että ELY-keskuksen valituksenalainen päätös jättää rakennusperinnön suojeluarvojen turvaamisen toiveiden varaan tilanteessa, jossa Helsingin kapungin asemakaavan muutoshanke on jo käytännössä osoittanut, että alueen suojeluarvot ovat konkreettisesti uhattuja. Piirin näkemyksen mukaan rakennusperintölain mukainen suojelupäätös toimisi kohteen suojeluarvojen tarpeellisena turvana varmistaen, että myös tulevaisuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoituspäätöksissä arvot tulevat turvatuiksi.

Piiri on tuonut aiemmassa ELY-keskukselle 26.6.2020 toimitetussa lausunnossaan esiin perusteluja, joiden mukaan alueen suojeleminen rakennusperintölain nojalla on tarpeen (https://www.sll.fi/uusimaa/2020/06/26/lausunto-lapinlahden-sairaala-alueen-rakennussuojeluesityksesta/). Toistamme perustelut tässä:

Piiri toteaa, että Helsinki-seuran rakennussuojeluesitys täyttää ns. rakennusperintölain (498/2010) keskeiset kriteerit, kuten

2.3 §:n 3-kohta ”kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi”, koska kaava uhkaa muuttua nykyisestä oleellisesti

3.1 §:n kaikki kriteerit (”Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.”)

8 §:n kaikki kriteerit: harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus ja historiallinen kerroksisuus

Näistä syistä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tukee Lapinlahden sairaala-alueen suojeluesitystä ja toteaa, että kohteelle olisi tarpeen myös 6 §:n vaarantamiskielto.

Lisäksi piiri yhtyy Lapinlahden Lähde Oy:n, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n, Kakspy Palvelut Oy:n sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen yhteisessä mielipiteessä 7.4.2021 esiin tuotuihin perusteluihin Lapinlahden sairaalan alueen suojelutarpeesta.

Lisätiedot: va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander, p. 045 1140 088, lauri.kajander@sll.fi

Helsingissä 9.4.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja