Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Veikkolanpuro 2 ase­ma­kaa­va­lausun­to 14.2.2020

Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että kaavaehdotus on toteuttamiskelvoton sekä lainsäädännon kannalta moniongelmainen. Kaavaehdotuksen mukainen maankäytto, tuhoaa keskeisen osan maakunnallisesti arvokkaasta luontoalueesta. Tätä on syytä pitää asemakaavan sisältovaatimuksiin kuuluvien luontoarvojen vaalimisvelvoitteen vastaisena. Esitetty maankäytto tuhoaisi pääosan luonnonsuojelulain suojeleman lahokaviosammalen merkittävästä esiintymiskeskittymästä sekä heikentäisi osaltaan liito-oravan ydinaluetta, todennäkoisemmin ydinalueita. Jälkimmäiset suojeltaviin lajeihin kohdistuvat vaikutukset tekevät kaavasta myos luonnonsuojelulain vastaisen.

Esitämme alueen asemakaavoituksesta luopumista.