Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

12 ym­pä­ris­tö­syy­tä äänestää EU-vaaleissa sunnuntaina

EU:n LIFE-rahasto on laiffii. SIllä rahoitetaan monia luontohankkeita liito-oravasta vieraslajeihin ja virtavesiin.

Miksi sunnuntain eurovaaleissa kannattaa käydä äänestämässä ympäristömyönteistä ehdokasta?  Tässä 12 esimerkkiä Uudenmaan luonnosta.

1. Natura 2000. Uudellamaan luontoa uhkaa koko maan kovin maankäyttö. EU suojelee Natura-alueet tiukasti – myös niiden rajan ulkopuolelta tulevia merkittäviä haittoja vastaan. Vuosaaren satamakin joutui panostamaan miljoonia melumuuriin, saastuneiden liejujen turvalliseen käsittelyyn ym. Viimeksi Naturaan lisättiin sata tuhatta hehtaaria Uudenmaan vedenalaisia luontotyyppejä.

2. LIFE-rahasto. Monia suojelualueitamme Viikistä Mustionjokeen ja liito-oravista vieraslajien torjuntaan on voitu hoitaa EU-rahoilla. Luonnosuojeluliittokin on parhaillaan mukana esimerkiksi vesien FRESHABIT LIFE IP:ssä sekä liito-oravien ja vieraslajien hankkeissa. Uudenmaan piiri on mukana myös BOREALWOLF-hakemuksessa, jonka kohtalo ratkeaa kesällä.

3. EU-oikeus, johon ymäristöjärjestötkin voivat vedota. EU-tuomioistun lopetti esimerkiksi vesilintujen kevätmetsästyksen Suomessa. BirdLife ja Suomen luonnonsuojeluliitto kantelivat sen rikkovan lintudirektiiviä, ja komissio veti hallituksen oikeuteen.

4. Uhanalaiset ovat oikeasti suojeluja. Ilman EU:n lintu- ja luontodirektiiviä karhu ja susi tuskin olisivat palanneet Uudellemaalle. Helsinki joutuu kartoittamaan liito-oravat ja ottamaan ne oikeasti huomioon kaavoissa ja metsänhakkuissa.

5. Puhtaammat ja vapaammat vedet. Vesipuitedirektiivin ansiosta Suomen vesilakia joudutaan parantamaan,  jotta esimerkiksi vaelluskalojen kulun estävälle Helsingin Vanhankaupungin vesivoimalalle voidaan määrätä kalanhoitovelvoitteet. EU on huomauttanut keväällä Suomea myös vesien rehevöitymisen jatkumisesta.

6. Puhdas ilma. EU:n direktiivit ovat vähentäneet saasteita meillä ja muualla. Keski-Euroopan kaupunkien savusumut ovat historiaa – myös meille tuulen mukana tulevat päästöt ovat vähentyneet. EU seuraa tavoitteita: se pisti kahdeksan hitainta jäsenmaata oikeuteen. Helsingin Kauppatorillakin on taas raikas ilma, kun suuret laivat joutuvat käyttämään puhtaampaa polttoainetta rikkidirektiivin takia.

7. Kestävät kalakannat. Yksi viime vuosien suurimmista ympäristöjärjestöjen menestyksistä on EU:n kalastuspolitiikan uudistus. Se edistää esimerkiksi lohen, meritaimenen ja ankeriaan suojelua.

8. Ympäristövaikutusten arviointi. Suurten hankkeiden vaikutukset pitää arvioida vaihtoehtoineen. Uudenmaan piirin aloitteesta ympäristöviranomaiset määräsivät Helsinki-Turku -junahankkeen uuteen yvaan. Vanha oli luontoasioiden osalta puutteellinen ja vanhentunut.

9. Maatalouden ympäristötuki. Se mahdollistaa perinnemaisemia laiduntavan karjan ja vesienhoitotoimien parantamisen. Uhanalaiset kiittävät.

10. Muoviroskan vähentäminen. EU on talousmahti. Jos se päättää jotakin sisämarkkinoillaan, sitä seuraa pian myös muu maailma. Viimeksi EU kielsi monia kertakäyttöisiä muovituotteita pilleistä alkaen. Näin myös Itämeren muoviroska vähenee.

11. Ilmastokriisin torjunta. EU on maailman ympäristöpolitiikan veturi myös kansanvälisissä ympäristökokouksissa, kuten ilmastokokouksissa. Jos sen tahti hiipuu, koko maailman ympäristöpolitiikka pysähtyy.

12. Kansalaisten kuuleminen. EU:ssa on neuvoa-antavia komiteoita, joihin Luonnonsuojeluliittokin osallistuu. EU kerää myös tietoja ja mielipiteitä kaikille avoimilla kyselyillä. Uudenmaan piirikin vastaa niihin, ja se on rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin. SLL on myös Brysselissä EEB:n kautta ja sen puheenjohtaja on suojelupäällikkömme Jouni Nissinen. EU myös kuuntelee: kun sadat tuhannet vetosivat lintu- ja luontodirektiivin puolesta norminpurkua vastaan, ne säilytettiin ilman heikennyksiä.

Euroopan parlamentilla on todellista valtaa

Se on pitänyt ympäristöpolitiikassa vauhtia yllä silloinkin kun jäsenmaat olisivat halunneet hidastella. Luonnonystäviä  on monen puolueen ehdokkaana. Anna äänesi luonnolle sunnuntain vaaleissa!

Lue lisää

Oona Lohilahti: EU on ollut maailman ympäristöpolitiikan suunnannäyttäjä, ja siksi EU-vaaleissa äänestäminen on ympäristöteko

SLL:n EU-vaalitavoitteet

TAPANI VEISTOLA