Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään Pääkirjasto Metson Pihlaja-salissa ( Pirkankatu 2, 33101 Tampere) torstaina 18.4. klo 18. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, piirikokousedustajien valinta) sekä yhdistyksen hallituksen esitys metsäkampanjasta (ks. alta), jota myös yleisöesitelmä koskee. Tilaisuus kestää kokonaisuudessaan noin tunnin.

Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, piirikokousedustajien valinta) sekä yhdistyksen hallituksen esitys metsäkampanjasta (ks. alta), jota myös yleisöesitelmä koskee.

Yleisöesitelmä

Ennen varsinaista kevätkokousta lyhyessä yleisöesitelmässä Mikko Mattila esittelee metsäkampanjaidean.

Metsäkampanja

Yhdistyksen hallitus on suunnitellut käynnistävänsä metsäkampanjan tavoitteena ostaa metsäkiinteistö, joka ennallistetaan ja lopulta lahjoitetaan suojeltavaksi. Varat on tarkoitus kerätä suurimmaksi osaksi lahjoituskampanjalla, mutta yhdistys voisi myös lahjoittaa jonkinlaisen osuuden, sillä yhdistys on viime vuosina tehnyt säännöllisesti useamman tuhannen euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä vuodesta 2017 alkaen ja yhdistys on varsin vakavarainen luonnonsuojeluyhdistykseksi. Yhdistykselle aiheutuu kampanjaan liittyen kuluja ainakin mainostamisesta, kampanjainfrasta, maastokäyntien kulukorvauksista, ennallistamisen eväs-, materiaali- ja matkakuluista sekä kiinteistöveroista. Jos kampanjan onnistuessa metsäkiinteistö saadaan ostettua, niin ennallistamistoimien jälkeen metsäkiinteistön luovuttaminen suojeltavaksi tuodaan yhdistyslakia noudattaen vuosikokouksen päätettäväksi.

Hallituksen esitys päätösehdotukseksi:

Edellä esiteltyyn metsäkampanjaan liittyen annetaan hallitukselle oikeus päättää metsäkiinteistön ostamisesta yhdistykselle lahjoituskampanjan onnistuessa. Yhdistys voi lahjoittaa kampanjaan korkeintaan 50 prosenttia tilin saldosta mutta hallituksen tulee käyttää hyvien hallintoperiaatteiden edellyttämää harkintaa, jottei yhdistyksen taloudellinen toimintakyky vaarannu projektin aikana eikä sen jälkeen. Jos lahjoituskampanjalla ei saada kerättyä riittävästi varoja tavoitteeseen nähden tai kampanja muista syistä keskeytyy, yhdistys lahjoittaa kaikki kerätyt lahjoitusvarat Luonnonperintösäätiölle.

Tilaisuus on ainoastaan yhdistyksen jäsenille.

Tervetuloa!