Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Seitsemisessä metsiä ennallistamassa

25.-31.6. Ennallistamisryhmästä 12 talkoilijaa osallistui Seitsemisen kansallispuistossa Onkilammen koilispuolella suoritettuun ennallistamispolttoon. Tukalan helteen vuoksi olosuhteet olivat raskaammat kuin koskaan aiemmin, mutta silti 8 hehtaaria talousmetsänkaltaista metsää saatiin ennallistettua hallitusti. Tuulinen viikko pakotti varsinaisen polton klo 21-02 välille, minkä ansiosta nähtiin hieno visuaalinen spektaakkeli kesäyössä. Vaikka Seitsemisen alue on jo 90-luvulta lähtien ollut nykyisen kokoinen, niin on suurin osa sen metsistä varsin nuoria ja niissä näkyy vielä pitkään talouskäytön vaikutukset, mutta ennallistaminen kulottamalla on tärkeä myös ns. palojatkumon turvaamiseksi, jotta uhanalaisille palonvaatija- ja palonsuosijalajeille saadaan turvattua elinympäristöt. Kiitokset kaikille osallistujille!

Tähän juttuun päivittyy kuvia myöhemmin.