Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

Puheenjohtaja / Ordförande Solja Kvarnström

  • raasepori(a)sll.fi

Raaseporin Luonnon hallituksen jäsenet valitaan 3 vuodeksi yhdistyksen syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen 2021- 2023 hallitukseen kuuluvat:

Raseborgs Natur:s  styrelse utnämns alltid för 3 år. Ordföranden väljs för ett år i gången.

Till föreningens styrelse hör år 2021- 2023 följande medlemmar:

 

  • Solja Kvarnström, puheenjohtaja – ordförande
  • Gustav Munsterhjelm, varapuheenjohtaja – vice ordförande
  • Ann-Louise Träskelin, sihteeri – sekreterare
  • Margit Holmberg
  • Kaisa Kauranen
  • Jouni Stordell
  • Åsa A. Westerlund
  • Jonna Engström- Ost

Raaseporin Luonto ry logo