Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

Lasten kaksikielinen kesäretki Gumnäsiin – Tvåspråkig sommerutflykt till Gumnäs

Skogsmys i Gumnäs. Linda Sointu.
Skogsmys i Gumnäs. Linda Sointu.

Kesäkuun alussa Raaseporin luonto järjesti yhteistyössä luontokoulu Naturskolan Utternin (Natur och Miljön luontokoulu Uudellamaalla) kanssa kaksikielisen luontoretken Gumnäsin niemelle, Pohjaan. Retki oli suunnattu 5–10-vuotiaille lapsille, jotka osallistuivat oman aikuisen kanssa.

Retkeen osallistui myös huuhkaja Bubo, joka oli aikeissa järjestää juhlat metsän eläimille! Pelasimme Bubo-bingoa, leikimme, teimme luontoon liittyviä tehtäviä ja katoimme lopuksi pöydän koreaksi koko juhlaväelle. Puhuimme sekä suomea että ruotsia – kaikki mukana olleet toimivat yhdessä leikin ja tehtävien lomassa osallistuen rohkeasti molemmilla kielillä.

Tämä retki oli yksi viidestä samanlaisesta, jotka Natur och Miljön luontokoulut Naturskolan Uttern, Kvarkens naturskola ja Åbolands naturskola järjestävät kesän aikana. Luontokoulut ovat saaneet Svenska Kulturfondenin avustuksen Hallå Två, jonka tarkoituksena on mahdollistaakielikohtaamisia ja edistää monikielisyyttä. Kaikki retket järjestetään kaksikielisillä alueilla tarjoten tilaisuuksia kielirajoja ylittäviin kohtaamisiin ja mukaviin luontokokemuksiin.

Retkillä luontokouluopettajat toimivat kaksikielisesti käyttäen opetusmenetelmiä Natur och Miljön käsikirjasta Vahvista ja haasta – ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan. Lue lisää käsikirjasta täältä: https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-
pedagoger/pedagogiska-publikationer/vahvista-ja-haasta/

***

I början av juni ordnade Raseborgs Natur i samarbete med Naturskolan Uttern (Natur och Miljös naturskola i Nyland) en tvåspråkig utflykt till Gumnäs i Pojo. Utfärden var riktad till barn i åldern 5-10 som deltog tillsammans med en egen vuxen.

I utfärden deltog också berguven Bubo, som hade beslutit sig för att ordna sommarfest för alla skogens djur! Vi spelade Bubo-bingo, lekte, gjorde naturuppdrag och dukade upp till en festlig måltid för alla Bubos gäster. Allt gick på både finska och svenska, och deltagarna använde modigt båda språken då de samarbetade tillsammans.

Utflykten var en av fem, som Natur och Miljös naturskolor ordnar under sommaren. Naturskolan Uttern, Kvarkens naturskola och Åbolands naturskola har fått Svenska kulturfondens Hallå Två-understöd för att skapa språkmöten och främja flerspråkighet. Alla
utfärder ordnas på tvåspråkiga orter för att erbjuda mötespunkter över språkgränserna och givande naturupplevelser.

Under utfärderna använder naturskollärarna metoder för språkinlärning som är tagna ur Natur
och Miljös handbok Stärk och Utmana – idéer för en flerspråkig fritidsverksamhet. Läs mer om
publikationen här: https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-
pedagoger/pedagogiska-publikationer/stark-och-utmana/