Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Kunnallisvalitus 20.1.2024 Nokian kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväksymästä ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta koskien 10. kaupunginosan korttelissa 19 olevaa Sarpatintien ker­ros­ta­lo­kort­te­lia. Drno NOK/446/05.00.02/201.

Vaadimme, että Nokian kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 91 hyväksymä asemakaavamuutos
koskien 10. kaupunginosan korttelissa 19 olevaa Sarpatintien kerrostalokorttelipäätöstä kumotaan.
Vaadimme päätöksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja muutettavaksi niin, että
asemaakaava-alueen nykyiset rakennukset peruskorjataan niin, että maankäyttö- ja rakennuslain ja
luonnonsuojelulain edellytykset täyttyvät.