Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Luontokato torjutaan mää­rä­tie­toi­sel­la suojelulla ja maankäytöllä

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen syyskokouksen 21.11.2023 julkilausuma

Nokian kaupunki on hyväksynyt painopisteeksi rakentamisen ohjaamista Nokianvirran pohjoispuolelle Kullaanvuorelle, Utolaan, Haavistoon, Korvolaan, Siuroon ja Linnavuorelle. Suunnitelmissa eteläinen Nokia jätetään lähes oman onnensa varaan ja pidämme tätä epäoikeudenmukaisena asukkaita kohtaan. Kuntaa pitää kehittää tasa-arvoisesti.

Kunnan pohjoisosassa on rikasta ja arvokasta luontoa, uhanalaisia luontotyyppejä ja merkittävää lajistoa. Valtaosa Nokian alueen lehdoista on hävinnyt aiemman teollisen toiminnan, asuinrakentamisen, peltomaan sekä teiden ja raiteiden alle. Nokianvirran pohjoispuolella on kuitenkin säilynyt ravinteisia lehtoja, metsiä, kallioluontoa ja rantoja. Nyt niitä uhkaa arvokkaimmille alueille suunniteltu rakentaminen.  Toteutuessaan tämä hävittäisi ja pirstoisi luontoa peruuttamattomalla tavalla samalla nopeuttaen monimuotoisuuden häviämistä.

Nokiaakin velvoittavat Suomen sopimat kansainväliset sitoumukset luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä ja heikentyneiden luontotyyppien ennallistamisesta vuoteen 2030 mennessä. Sitoumusten mukaan 30 prosenttia maapinta-alasta tulee suojella ja siitä 10 prosenttia tiukasti. Kaavoittaminen on hyvä väline tähän. Nokian kaupungin maapinta-alasta on tällä hetkellä suojeltu 2, 4 prosenttia.

Rakentamisen sijoittelun ohjenuoriksi sopivat Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavaa ja Siuro-Linnavuori- Korvolan osayleiskaavoja varten ammattitaitoisesti tehdyt luontoselvitykset. Niissä on esitetty kunkin alueen luontoarvot ja ohjeistettu maankäyttöä merkittävän luonnon, kuten uhanalaisten ja taantuvien luontotyyppien sekä kasvilajien, linnuston, nisäkkäiden ja muiden eliölajien elinympäristöjen säilyttämiseen.

”Rantojen Nokia” kohtelee rantojaan säälimättömästi. Kaupunki ei ole suojellut yhtäkään rantametriä. Siitä huolimatta niille osoitetaan rakentamista ja muuta vesi- ja rantaluontoa hävittävää maankäyttöä. Ranta- ja vesiluonto ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, mikä tulee ottaa kaavoituksessa huomioon rantoja suojelemalla. Rantojen rakentamisen myötä menetetään myös Nokialle leimallisia kulttuurimaisemia.

Jäljellä olevat Nokianvirran pohjoisrannan rinteiden lehdot, kalliokedot ja muut arvokkaat luontotyypit tulee osoittaa rakentamisen ulkopuolelle suojavyöhykkeineen ja ehyinä kokonaisuuksina. Tarvittaessa heikentyneitä luontotyyppejä tulee osoittaa ennallistettaviksi. Kuluttava ja häiriötä tuottava virkistyskäyttö ohjataan arvokkaiden alueiden ulkopuolelle.

Kerran menetettyä korvaamatonta luontoa on mahdotonta palauttaa. Luontokadon pysäyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja elonkehän elinkyvyn säilymiseksi.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen hallitus