Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide PIRELY/1786/2022 Fingrid Oy:n Kris­tii­nan­kau­pun­ki-Nokia 400+110 kilovoltin voi­ma­joh­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta