Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Valitus louhoshankkeesta raakkupuron valuma-alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry, Kyrön luonto ry ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Birdlife Pirkanmaa jättivät muutoksenhaun hallinto-oikeudelle koskien maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämistä Suomen Maa ja Kivi Oy:lle (NOK/647/05.04.00/2021) kiinteistöillä 536-402-1-88 Leukavahanmetsä ja 536-402-2-16 Heikkilän metsä.

 Valitus liitteineen on ohessa.