Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Tottijärvi-Seura ry ja SLL Nokia ovat jättäneet aloitteen Nokian kaupungin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­yk­si­löl­le Tottijärvellä olevan vanhan kaatopaikan puhdistamiseksi.

Kaatopaikka sijaitsee Tottijärven taajaman keskustan tuntumassa. Useita vakituisesti asuttuja taloja on alle 200 metrin
etäisyydellä kaatopaikasta. Kaatopaikka sijaitsee
Tottijärveen idästä laskevalla valuma-alueella. Suojaamaton entinen kaatopaikka on kunnan omistamalla maalla. Lisätietoa oheisesta liitteestä.