Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Metsämarssilla 24.9.2022

Olimme mukana vuoden suurimmassa ympäristömielenosoituksessa metsäluonnon ja hiilinielujen puolesta Tampereella. Mielenosoitus järjestettiin samaan aikaan myös Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa ja Raaseporissa.

Sanna Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan ottanut tavoitteekseen vahvistaa Suomen hiilinieluja ja -varastoja sekä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen Suomessa. Lupauksista huolimatta metsiemme hiilinielut ovat romahtaneet, eikä edes valtion omia viimeisiä luonnonmetsiä ole saatu suojelun piiriin.

Kuluneen kesän alussa selvisi, että Suomen maankäyttösektori on ensimmäistä kertaa hiilinielun sijaan päästölähde. Tämä on seurausta mm. viime vuoden kovista hakkuista ja puuston kasvun hidastumisesta. Nielujen romahdus on merkittävä uhka Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi metsien voimakas käyttö heikentää lukuisten metsälajien elinympäristöä ja kiihdyttää luontokatoa.

Nyt on aika toimia asetettujen tavoitteiden eteen. Hallitus voi vielä pysäyttää hiilinielujen huolestuttavan kehityksen toteuttamalla nielujen pelastusohjelman, jossa määritellään tarvittavat nopeat keinot nielujen parantamiseksi. Suojelemalla monimuotoisuudelle korvaamattomat metsät Suomi voi vielä estää näiden ainutlaatuisten elinympäristöjen katoamisen ja hillitä luontomme köyhtymistä.

Metsämarssilla vaadimme, että suunta kääntyisi kohti kestävää tulevaisuutta ja kerroimme päättäjille, että on aika kuunnella asiantuntijoita, lunastaa lupaukset ja asettaa rajat ilmasto- ja luontotavoitteet vesittäville hakkuille!

 
VAADIMME, että Suomen hallitus…

  • suojelee välittömästi kaikki valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ja vanhat metsät.
  • käynnistää toimet, joilla suojellaan 30 prosenttia Suomen metsistä.
  • ottaa käyttöön metsäkatomaksun sekä muita vaikuttavia keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.
  • vähentää merkittävästi talousmetsien hakkuita valtion mailla.
  • turvaa rahoituksen luonnontilaisten ja vanhojen metsien vapaaehtoiselle suojelemiselle yksityismailla.

Löydät Metsämarssin myös Instagramista: @metsamarssi2022
 
Metsämarssin 2022 järjestivät:
Climate Move
Ei polteta tulevaisuutta -kampanja
Elokapina
Finnwatch
Fridays for Future
Greenpeace
Ilmastovanhemmat
Ilmastoisovanhemmat
Luonto-Liitto
Maan ystävät
Meidän metsämme
Natur och Miljö
Suomen Luonnonsuojeluliitto