Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Leirintäalue Knuutilassa olisi tuhoisa kulttuurille ja luonnolle

Kaupunki on tekemässä megaluokan virhettä suunnitelmallaan tuoda leirintäalue Knuutilan kartanon pelloille. Kyseinen alue sisältyy Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden maakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle. Kulttuurisesti merkittävä kartanoalue tullaan tuhoamaan asuntoautoilla- ja vaunuilla, jotka pilaavat kesäaikaisen maiseman. Tämän jälkeen nykyinen levollinen tunnelma tulee olemaan vain kalpea muisto.

Suunnitelma on jälleen hyvä esimerkki kaupungin kehittämisessä omaksutusta menettelytavasta. Julkisuuteen nostetaan puutteellinen suunnitelma, jonka merkitys ja seuraukset on jätetty selvittämättä. Välttämättömillä vaikutusten arvioinnilla ei ole tälläkään kertaa haluttu hidastaa ”kehitystä”.

Suunnitelmassa on monta huomiotta jäänyttä ongelmaa. Ensiksi Knuutilan peltojen maaperä on jääkauden sulamisvaiheen jättämää liejusta ja savesta koostuvaa maannosta. Se on runsasravinteista ja erinomaista ruokakasvien kasvatukseen. Olisi tuhlausta hävittää tienoon parasta viljelymaata leirintäalueen alle.

Toiseksi leirintäalueen paikkaa on katsottu kapea-alaisesti ja hankkeen luontoon ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia arvioimatta. Suunnitelman laatijat olisivat saaneet selvityksiä jopa kaupungin omilta verkkosivuilta. Voidaan myös kysyä, onko lainkaan jalkauduttu paikan päälle tutustumaan alueeseen. 

Leirintäalueen paikka rajautuu 8.6.2020 hyväksytyn Nokian luonnon monimuotoisuusohjelman yhdelle kohteelle. Peltojen pohjoispuolella sijaitsee useiden uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien elinympäristönä tunnettu Intianlahden muinaisuoma. Muun muassa uhanalaisista linnuista on havaintoja viime ja tältäkin vuodelta. Muinaisuomalta löytyy uhanalaisia luontotyyppejä ja metsäsaarekkeesta ja Kuurokalliolta arvokasta metsäluontoa.

Jos leirintäalue hyväksytään, mitkään ohjeet tai rajoitukset eivät estäisi muinaisuoman ja sen etelään pistävän metsäsaarekkeen ja Kuurokallion kulumista, roskaantumista ja joutumista koirien vessoiksi. Leirintäalueen arvokkaalle lähiluonnolle ihmismassan ja koirien vaikutus olisi tuhoisa.

Kolmanneksi suunnitelmassa esitetään, että Knuutilan uimaranta olisi avoin leirintäalueen käyttäjille. Suunnitelman heikossa valmistelussa ei ole tiedetty, että uimaranta on ahdas ja kapea. Miten tärkeänä pidetään lähialueen asukkaiden rauhallista virkistysaluetta? Rannan tuntumassa on asukkaiden kasvimaapalstoja. Kuka vastaa niihin mahdollisesti kohdistuvasta ilkivallasta?

Neljänneksi suunnitelmassa ei ole otettu huomioon alueen lisääntyvän liikenteen tuomaa häiriötä, melua ja turvallisuusriskiä. Pidämme tätä vastuuttomana.

Viidenneksi ihmettelemme päättäjien linjausta, jolla ”kehitystä” ja toimintoja ohjataan vain Kuloveden pohjoispuolelle ja Siuroon kunnan eteläpuolen kustannuksella. Kunnan asukkaiden kannalta pidämme menettelyä epätasa-arvoisena ja epäoikeudenmukaisena.

Nyt on muiden alueiden kehittämisen vuoro ja sen voi aloittaa leirintäalueen sijoittamisesta ansaitsemaansa ympäristöön. Nokian kaupungin velvollisuus on kiinnittää maankäytössään  parempaa huomiota kiihtyvän luontokadon pysäyttämiseen. Nokian alueella sijaitsevat arvokkaat luontokohteet ovat perintöä, jota kaupungin tulee säilyttää tuleville sukupolville.

Esitämme, että leirintäalueen suunnitelma palautetaan lähtöruutuun ja paikka haetaan toimintaan paremmin soveltuvalta alueelta.

SLL Nokia

Marko Jaakkola, puheenjohtaja

Keijo Rantanen, sihteeri