Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

SLL Nokian yhdistyksen syyskokouksen julkilausuma: Metsäpeitteen säilyminen ja luontokadon ehkäisy maankäytön ykkösasioiksi

YK:n ilmastokokous teki marraskuussa Glasgow’ssa historiaa päätöksellään 1,5 asteen ilmaston lämpenemistavoitteesta. Päätös tarkoittaa hiilineutraaleja ratkaisuja niin valtio-, kunta- kuin yksilötasolla ja tähän tarvitaan meitä kaikkia.

Monet kunnat ovat jo tehneet suunnitelmia ja päätöksiä energian ja sähkön käytön järjestämisessä. Nokiallakin on hyvät tavoitteet kohti hiilineutraalia kuntaa. Julkista liikennettä toteutetaan lähikuntien yhteistyönä.

Metsäpeitteen häviämisen ja luontokadon yhteys ilmaston lämpenemiseen nostettiin ilmastokokouksen pöydälle ensi kerran. Nyt tämä pitää ottaa ohjenuoraksi Nokiallakin ja laajentaa hiilineutraalin kunnan keinovalikoimaa koskemaan luontokadon ehkäisyä ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Toistaiseksi maankäytössä tapahtuvaa hiilen vapautumista ei ole huomioitu lainkaan. Hiiltä vapautuu maaperästä aina, kun puustoa, kasvillisuutta ja maaperää poistetaan rakennusten, teiden ja siltojen vuoksi. Tämä on tarpeen laskea hiilitaseeseen, jotta vapautuvan hiilen kokonaismäärä on realistinen.

Vanhat metsät ovat parhaita hiilinieluja, sillä ne sitovat hiiltä maaperään, puustoon ja kasvillisuuteen koko elinkaarensa ajan. Monimuotoinen luonto turvaa koko elonkehän kykyä pitää yllä elämää. Olemme täysin riippuvaisia näistä luonnon näkymättömistä tapahtumaketjuista.

Tästä alkaen kaavoituksessa ja maankäytössä tarvitaan harkittuja ratkaisuja, joissa lähtökohtana tulee olla puusto- ja kasvipeitteen säilyminen mahdollisimman vähin vaurioin. Metsäpeitteisten alueiden rakentamisesta tulee luopua kokonaan ja kaupungin metsien antaa palautua luonnontilaiseen suuntaan.

Päästötavoitteiden toteutumassa on tarpeen tarkastella myös aiemmin tehtyjä suunnitelmia. Vuonna 2020 hyväksyttiin Kaupungin strategia ja Rantojen Nokia-visio, joista puuttuivat luontokatoon, ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnit. Nyt rantojen rakentamisesta ja suunnitelmista Nokianvirran arvokkaan ruhjeen hyödyntämiseksi tulee luopua. Kaikki suunnitelmat vaativat hiilitaseen arvioinnin.

Kaupungin tulee nostaa kunnianhimoaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Ruutanan luonnonsuojelualueen täydennysalue paransi kaupungin suojeltua pinta-alaa vasta 2,4 prosenttiin. Luontokadon pysäyttämistä on hyvä jatkaa kaupungin 8.6.2020 hyväksytyn monimuotoisuusohjelman kohteiden suojelulla joko omalla päätöksellä tai METSO-ohjelmalla. Luonnonsuojelualueiden sijaan virkistyskäyttöä tulee suunnata luontoarvojen kannalta vähemmän arvokkaille alueille.

Nykyihmiset arvostavat lisääntyvässä määrin luontoa, rauhaa, hiljaisuutta ja kauniita maisemia. Nokian kaupunki voi kasvaa vastuullisesti ja hiilineutraalisti niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy.

Lisätietoja:       SLL Nokian puheenjohtaja Timo Lepistö, 044 505 5999

                           sihteeri Kaija Helle, 044 017 7180