Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Julkilausuma: Luonnon monimuotoisuus otettava huomioon pää­tök­sen­teos­sa

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen kevätkokouksen 17.3.2021 julkilausuma

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Tilastokeskuksen mukaan Nokia sijoittui koko maan nettomuuttovertailussa seitsemänneksi ja asukkaiden kokonaismäärän lisääntymisessä sijalle kaksitoista.

Nopea väestönkasvu aiheuttaa painetta herkkää luontoa kohtaan ja Nokian seudun luonto on kovan kaavoituspaineen alla, kuten Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavan, Nokianvirran siltasuunnitelmat ja Rantojen Nokia -visio sekä monet muut hankkeet osoittavat. Jo nyt luonto tarvitsee kiireellistä apua monimuotoisuuden säilymiseksi jatkuvasti muuttuvassa ja häviävässä ympäristössä.

– Luonnonläheisyydellä houkutellaan paikkakunnalle ihmisiä, mutta samaan aikaan tehdään lähiluontoa vaarantavia tai tuhoavia strategioita, Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen varapuheenjohtaja Keijo Rantanen huomauttaa. – Räikeitä esimerkkejä tästä ovat Halimaankallion osayleiskaavan eteneminen kaupunkilaisten palautteista huolimatta sekä viimeisimpänä Kahtalammin ja Teernijärven väliin suunniteltava eritasoliittymä. Toteutuessaan hankkeet tuhoaisivat keskustan ja sen ympäristön alueiden asukkaiden keskeiset virkistysalueet.

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys pitää Nokian kaupungin halukkuutta uhrata asukkaiden lähivirkistysalueet tonteiksi, teiksi ja liikennerampeiksi lyhytnäköisenä ja piittaamattomana toimintana.

Kahtalammille suunnitellaan tie- ja siltayhteyttä pohjoiseen Harjuniittyyn ilman, että luonto- ja kulttuuriselvityksiä on tehty. Tie- ja siltayhteys halkaisisi Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden ainutlaatuisen miljoonia vuosia vanhan geologisen muodostuman, pilaisi historiallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman Kohmalassa ja levittäisi liikenteen melun ympäristöön. Hanke olisi luonnolle, ympäristölle ja kulttuurimaisemalle katastrofaalinen.

Nokian kaupungista hellityn brändikuvan ja todellisuuden välillä on ristiriita. Elinvoimainen ja ekologinen Nokia toimisi kuntalaisia tyydyttävällä tavalla, kun se ottaisi luonnon monimuotoisuuden huomioon päätöksenteossaan ja pidättäytyisi toimista, jotka heikentävät sitä.

Nykyihmiset arvostavat lisääntyvässä määrin luontoa, rauhaa, hiljaisuutta ja kauniita maisemia. Nokian kaupungin olisi selvitettävä, kuinka kaupunki voi kasvaa vastuullisesti ilman, että jatkuvasti menetetään luonnonympäristöjä.

Lisätietoja: Keijo Rantanen, rantasenkeijo(ät)gmail.com, www.sll.fi/nokia