Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­seen Pinsiön-Matalusjoen Natura 2000-alueen valuma-alueella

Sotkamo Silver Oy on hakenut malminetsintälupaa Nokian pohjoisosaan Pinsiöön. Lupahakemuksen alue sijaitsee Pinsiön-Matalusjoen Natura 2000-alueen valuma-alueella. Toteutuessaan hanke olisi riski ja uhka joessa elävälle erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle ja sen väli-isännälle purotaimenelle.

Tässä (ks. alla olevat liitteet) Sotkamo Silver Oy:n malminetsintälupahakemukseen biokemisti Jari Natusen laatima muistutus malminetsintälupahakemukseen sekä SLL Nokian laatima Liite 1. hakemusalueen Natura-alueen arvoista ja vaikutuksista sekä Jyväskylän yliopiston professori Jouni Taskisen vuonna 2018 tekemä lausunto, joka koskee kaikkien kaivausten ja räjäytysten vaikutuksia ylipäätään raakkuun ja purotaimeneen.

SLL Nokia valtuutti Jari Natusen toimimaan asiamiehenään asiassa.

SLL Nokian hallitus