Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide vireillä olevaan kaavaa Tanhuankatu 2, Nansotalo

Naistenpäivänä Laajaojalla näytti tältä. Kevättä vielä odotellaan. Kuva: Keijo Rantanen

Nokian Tanhuankadun ja Rounionkadun varrella olevalla alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on perustaa alueelle 22 uutta tonttia sekä katu- ja virkistysaluetta. Alue sijaitsee Tanhuankadun ja Rouniokadun risteyksessä, noin 1 km Pirkkalaistorilta luoteeseen, rautatieaseman pohjoispuolella.

Ympäristöarvojen ja luonnonsuojelun kannalta tärkeää on alueen länsilaidassa oleva, n. yhden hehtaarin laajuinen alue, jossa virtaa Laajanoja. Laajanoja on uhanalaisen purotaimenen elinaluetta ja lisäksi ympäristön asukkaat ovat vuosittain tehneet havaintoja eri lepakkolajeista. Laajanojan varrella kasvava metsä on puolestaan liito-oravan potentiaalista elinympäristöä.

Monia yhdistyksemme aiemmin esittämiä asioita oli huomioitu vireillä olevassa kaavassa. Tästä huolimatta jouduimme arvostelemaan alueella tehdyn luontoselvityksen puutteellisuutta. Samaa ongelmaa on aiemminkin havaittu Nokian kaupungin kaavoitushankkeiden yhteydessä. Purotaimenen elinympäristönä Laajanojan ekologian säilyminen täytyisi huomioida kaavassa riittävän levyisinä suoja-alueina, jotka ovat riittävän leveitä koko puron matkalla. Myös alueella kulkevat virkistysreitit ovat liian lähellä puron vartta. Lisäksi vaadimme, että alueella elävien lepakoiden levinneisyys ja elinympäristöt selvitetään.

Lue koko mielipide

Naistenpäivänä Laajaojalla näytti tältä. Kevättä vielä odotellaan. Kuva: Keijo Rantanen