Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Ari­na­kää­väs­tä aarnikääpään – mitä vanhan metsän käävät kertovat?

Pohjankääpä. Kuva: Kaija Helle

Näihin ja moniin muihin kääpien merkitykseen luonnon kiertokulussa liittyviin kysymyksiin saimme vastauksia yhdistyksen ja Pirkan opiston järjestämällä kääpäkurssilla 13.-14.10. Siurossa. Kurssilla tutustuimme Ruutanan ympäristön, Sivakkavuoren ja Intianlahden muinaisuoman metsien monivuotisiin ja tämän vuoden yksivuotisiin kääpälajeihin.

Käävät ovat merkittäviä tekijöitä luonnon kiertokulussa ja samalla luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Käävät aloittavat kovan puuaineksen pitkään jatkuvan lahottamisen, jonka lopputuloksena metsiin syntyy maannosta uudelle kasvulle. Lahotessaan puu antaa kodin ja elämän lukemattomalle määrälle kovakuoriaisia ja muita eliölajeja.

Ruostekääpä. Kuva: Kaija Helle

Maastokurssi antoi avaimet eri kääpälajien tunnistamiseen. Kahdessa päivässä tutustuimme 47 kääpälajiin, joista 14 on arvokkaita vanhan metsän ilmentäjiä tai uhanalaisia lajeja.