Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus maa-aines- ja ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta tilalle Marjavuori

SLL Nokia
SLL Nokia

Muistutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta tilalle Marjavuori (108-415-3-32) Hämeenkyrön Lemmakkalan kylässä

Pinsiön Seinävuoren kupeessa sijaitsevalle Marjavuoren tilalle haetaan maa-aineslupaa ja ympäristölupaa 3,7 hehtaarin alueelle 10 vuoden ajaksi. Maa-aineksia haluttaisiin ottaa ja kalliota louhia ja murskata yhteensä 475 000 kiintokuutiometriä.

Samalle tilalle haettiin maa-aineslupaa jo aiemmin, mutta Hämeenkyrön kunnanhallitus ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus epäsivät luvan. Korkein hallinto-oikeus palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi 14.6.2016 (KHO:n vuosikirjapäätös KHO:2016:93).

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun ei sinänsä pidä vaikuttaa asian uuteen käsittelyyn, sillä
– päätös koski ainoastaan maa-aineslupaa (ei ympäristölupaa)
– päätös tehtiin kesällä 2016, joten siinä ei ole voitu huomioida tilanteen kehittymistä mm. maakuntakaavoituksen osalta
– KHO ei todennut, että kunnan on myönnettävä hankkeelle maa-aineslupa: asia ainoastaan palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Maa-ainesluvalle ei ole perusteita, kuten
muistutuksemme 1. luvussa tuomme esille.

Vastustamme maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämistä, sillä hanke ei täytä maa-aineslain 3 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 32 §:n eikä ympäristönsuojelulain (YSL) 11, 12 ja 49 §:n ehtoja. YSL:n 49 §:stä tarkemmin muistutuksemme luvussa 2, MRL:n 32 §:stä sekä YSL:n 11 ja 12 §:stä luvuissa 3–6.

Lue koko muistutus (pdf)