Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Pirkanmaan maa­kun­ta­kaa­vaeh­do­tuk­seen 2040

SLL Nokia
SLL Nokia

Olemme antaneet Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040 mielipiteen 10.4.2015. Pirkanmaan Liitto antoi siihen kahden rivin mittaisen vastineen.

Muistutuksessamme toistamme, mitä olemme lausuneet 10.4.2015 ja täsmennämme lausumaamme seuraavilta osin.

Pirkanmaan Liiton vahvistettavalla maakuntakaavalla 2040 on maankäytön ohjaamisessa valtaa ja vastuuta. Vaikka maakuntakaavan maankäyttömerkinnät ovat suuntaa antavia ja vailla legitiimiä sitovuutta, uusia suunnitelmia laatiessaan kuntien, elinkeinoelämän ja muut eduvalvojien edustajat katsovat ensimmäiseksi maakuntakaavan varauksia ja merkintöjä.

Tämän vuoksi maakuntakaavan maankäyttöehdotusten tulee perustua asianmukaisiin ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiin selvityksiin. Tämän osalta maakuntakaavaehdotuksessa on mielestämme puutteita.

Pirkanmaan maakuntakaavalle 2040 on asetettu luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuuden säilymisen tavoitteita. Mielestämme tämä on mahdoton yhtälö, kun maakuntakaavaehdotuksen pohjana on 120 000 asukkaan lisäys maakuntaan vuoteen 2040 mennessä.

Maakuntakaavaehdotuksen uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöennuste perustuu väestön ylimitoitettuun kasvuennusteeseen. Tämä ei voi olla näkymättä kallioiden, metsäpeitteen, viljelyyn sopivan maan ja luonnonalueiden häviämisenä ja viheralueiden laadun huononemisena. Kallioita ja muita luonnonalueita on myöhemmin mahdotonta palauttaa.

Lue koko muistutus (pdf)