Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tekemään päätökseen, jolla hylättiin Ruutanan METSO-ehdotus

Kuva: Timo Kervinen

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 26.9.2016 § 337 tekemään päätökseen, jolla hylättiin Ruutanan METSO-ehdotus ja samalla Nokian luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n 12.5.2015 Siuron arvokkaista metsistä kaupunginhallitukselle jättämä suojelualoite.

Kaupunginhallitus on 9.5.2016 ja 30.5.2016 § 213 tekemillään päätöksillä palauttanut Siuron metsien suojelua koskeneet esitykset uudelleen käsiteltäviksi lisävalmisteluja varten. Tuolloin esitettiin julkisuudessa perusteluina kirjanpainajan esiintymistä, Siuron mahdollisia asuinrakentamistarpeita ja mahdollisen suojelun vaikutusta nykyiseen asutukseen sekä Linnavuoren tehtaiden mahdollisia laajennuspyrkimyksiä.

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta lausuntoa kaupungin kaavoitusjaostolta sekä tekniseltä ja vapaa-aikalautakunnalta. Ympäristönsuojeluyksikkö on  toimittanut kaupunginhallitukselle selvityksen, jossa annetaan vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Lausuntojen ja selvitysten mukaan suojelun toteutukselle ei ole kaavallista tai muuta estettä.

Pyydämme, että Nokian kaupunginhallitus palauttaa 26.9.2016 tekemänsä päätöksen uudelleen käsiteltäväksi ja hyväksyy edellä kerrotut Ruutanan METSO-ehdotuksen ja luontojärjestöjen suojelualoitteen rakennus- ja ympäristölautakunnan 20.4.2016 § 29 esittämällä ja hyväksymällä tavalla (ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 26.9.2016 § 213 alla).

Lue koko oikaisuvaatimus (pdf)