Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pirkanmaan maa­kun­ta­kaa­va­luon­nok­seen 2040

SLL Nokia
SLL Nokia

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040.

Aluksi toteamme, että maakuntakaavan aineisto on massiivinen paketti maakunnan maankäytön ehdotuksiksi. Maakuntakaavaluonnoksen sisällön hallintaa helpottaisi
maakunnan jakaminen esimerkiksi neljään osaan.

Maakuntakaavaluonnoksen kartat ovat niin suurpiirteisiä, että eri toimintoja osoittavien merkintöjen paikantaminen on vaikeaa ja osin mahdotonta. Osa-alueisiin jakaminen auttaisi myös toimintojen sijoittumisen esittelyn havainnoimista ja päällekkäisten toimintojen
kokonaisuuden hahmottamista.

Maakuntakaavaluonnoksen kokonaisuuden hallintaa ja eri toimintojen alueellista paikallistamista ja vaikutusten arviointia olisi helpottanut, jos suurimmat kyläkeskittymät olisi merkitty kaavaluonnokseen. Paikalliset päättäjät ja asukkaat joutuvat elämään myöhemmin vahvistettavan maakuntakaavan antamilla mahdollisuuksilla, ehdoilla ja luonnontilaisten alueiden häviämisellä.

Lue koko mielipide (pdf)