Tietoa maakotkasta

Paljonko niitä on Suomessa?

Maakotkia arvioitiin vuonna 2018 elävän Suomessa 330-464 paria. Onnistuneita pesintöjä todettiin 92.

Miksi maakotka on uhanalainen?

Maakotkaa on vainottu. Valtio on maksanut siitä aikanaan tapporahaakin. Laajojen metsien ja riittävän suurien pesäpuiden väheneminen on vaikeuttanut maakotkan elämistä etenkin eteläisessä Suomessa. Nuoret maakotkat tekevät vaarallisen muuttomatkan etelämmäksi talven aikana. Erityisesti aiemmin myös ympäristömyrkyt kertyivät ravintoketjun huipulle kotkaan.

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme