Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

METSO-kelpoisia kunnan metsiä

Morsiusmäki, kuva: Laura Räsänen

Tähän listaan on koottu Kirkkonummen kunnan omistamia METSO-luokituksella arvokkaita metsiä. Osaa niistä uhkaa kaavoitus ja sitä myöten rakentaminen, osalle on suunniteltu hakkuita, aika suurta osaa ei juuri nyt uhkaa mikään. Retkeilkää, nauttikaa, tutustukaa alueisiin ja puolustakaa niitä!

METSO-kohteiden käsittely kunnassa

Kirkkonummen kunnan omistamien METSO-kohteiden hakemista suojelualueiksi käsiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa 26.04.2022 § 65. Alle 150 hehtaarin suojelu ja noin 450 000 euron tulot kunnalle METSO-suojelusta jäivät pöydälle. Kohdekuvaukset ja esittely- ja päätöteksti. 

Kunnan teettämät inventoinnit alueidensa luontoarvoista, kohta metsät.

KYY:n ehdotuksia METSO-suojeluun

Mukana on em. lautakunnassa käsiteltyjen lisäksi mm alueita, joita uhkaa rakentaminen. Nimi linkkinä johtaa kohteen omille sivuille (osa muualle kuin KYYn sivuille), monesta kohteesta on lisäksi linkki kuviin. Alueet esitellään pohjoisesta etelään. Numerot ovat kunnan metsätalouskuvioiden numeroita.

Perälänjärven pohjoispuolinen metsäpalsta Perälänjärven pohjoispuolinen metsäpalsta (noin 13 ha),

Soidensuon pohjoisspuolen metsät (noin 10 ha), 

  • Soidensuon pohjoisosa
  • Pikkaraisten Natura-alue
  • Siikajärven metsä

Stockholmsmossen-Torvströmossen 

Veikkolan Kaskimäki

Veikkola, kunnan raja

Veikkolan urheilupuiston eteläpuoliset metsät kuvia

Lemetin purolehto

Navalanmäki   (11 ha),

Lapinkylän lehto 1037 ja 1038 + kahdessa osassa.

Pahamaa eli Pahamäki

Meiko 141-3-149 (suojelualueen keskellä)

Volsin suojelualueiden väliset metsät

Morsiusmäki,  kuvia Morsiusmäestä

Kvarnviken, Luomanpuron yläjuoksu ja Viterskin rantametsiä

Högsätersintien metsä (Masalan Pentfall) (12 ha),

Stubbacken,

Jolkbybergen 

Keskusmetsä

  • Kyttlandetin metsä
  • Killinmäki ja Jolkbyn uusi palsta, osia
  • Vasikkahaan metsä 
  • Vasametsä Vasametsän kuvia
  • Jorvaksen metsä
  • (Masalan) Vaahteramäki/Masalan urheilukentän metsä Vaahteramäen kuvia

Brunnberg-Getbergetin arvometsät (noin 36 ha), Brunnberg-Getbergetin kuvia

Kantvikin kaava-alueella useita metsiä ks. lausunto

Strorträskin luonnonsuojelualueen itäpuoli

Jerikonmäki

Kolsari

Pilvikallio eli Molnträskin ja Stormossenin välinen metsäaluekuvia Pilvikalliolta

Linlo kuvia Linlosta
Linlon manneralue

Järsön lahden itäpuoli (n. 17 ha)

Vetokannaksen pohjoispuolisen suojelualueen reunat, kuvia itäpuolelta, kuvia eteläpuolelta

Tullandetin metsät