Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Porkkalan lintuviikko 9.-15.5.2022

Kuva: Riku Cajander

43 vuotta kirkkonummelaisen luonnon puolella

Porkkalan lintuviikko 9.-15.5.2022

Tervetuloa mielenkiintoiseen ja monipuoliseen tapahtumaan!

Lintu- ja luontoaiheiset luennot ovat tänä vuonna Kirkkonummen kunnantalolla tiistaista perjantaihin. Aiheina on mm. Rönnskär, Lintuatlas, vesilintujen tilanne, luontokato, linnun mieli ja kärpäset. Lauantaina ja sunnuntaina retkeillään taas Porkkalan upeilla luontopaikoilla.

Porkkalan lintuviikon omat nettisivut

  • 2021 toteutettiin etänä, materiaalit ovat edelleen katsottavissa lintuviikon omilla sivuilla.

Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen aiheuttaisi luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.

KYY:lle valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja Laura Räsänen valittiin jatkokaudelle 2022-23. Toimintasuunnitelma 2022 ja edellisten vuosien toimintakertomukset löytyvät myös Hallitus-sivulta.

Järjestimme Meikolla suon ennallistamistalkoot yhdessä ilmastolukupiirin kanssa 30.10.2021 Patosimme suolle johtavan ojan kahdesta kohtaa kunnalta saadun toiveen mukaisesti luonnonsuojelualueella.

Suomen luonnon -päivänä 28.8. 2021 KYY, Porkkalan Martat, Borearctia ja Kirkkonummen kunta järjestivät ensimmäiset talkoot, joissa päämääränä on talkoilla näivettää kurtturuusut Porkkalan Pampskatanilta. Talkoita tarvitaan 3-4 vuotta.

KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan.  Kirkkonummelaisen luonnon juhlaa ja KYY:n 41-vuotis synnttäreitä on tarkoitus juhlia 17.4.2021 koronaturvallisesti. Nyt yhdistys juhlii nyt töitä tehden. Syntymäpäiväviikolla on ajankohtaiseksi noussut Veikkolanpuron hakkuut, joista saimme torjuntavoiton. SLLn Uudenmaan piirin vireillepanon hylkäminen ELY:ssä luonnonsuojelulain suojaamien lajien mahdollisesta hävittämisuhasta on nyt käsittelyssä Helsingin hallinto-oikeudessa. 6.7.2020 on annettu vastaselitys.

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Vuonna 2022

  • Porkkalan lintuviikko Porkkalan lintuviikko 9.-15.5.2022
  • Aki Janatuinen kertoo Kirkkonummen pienvesiselvityksistä, uutta ajankohtaa ei ole vielä sovittu.
  • Toimintasuunnitelma löytyy yhteystietosivun lopusta.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Johannesbergin kosteikko taas uhattuna

Lintuharrastajat käyttävä Johannesbergin kosteikosta nimeä Mossarna, myös nimeä Törnäsintien tulvapellot käytetään. Paikka on yksi Länsi-Uudenmaan merkittävimmistä lintujen levähdyspaikoista kevät- ja syysmuuton aikana. Mossarnan tulvapelto muodostaa keskeisen tukialueen lintujen pesimäjärville – osa siellä levähtävistä ja ruokailevista linnuista pesii luultavasti läheisille lintujärvillä. Evitskogin lähiseuduilla ei ole toista vastaavankokoista kosteikkoa kahlaajille ja sorsalinnuille. Kosteikon hävittämisellä olisi siis todennäköisesti vaikutusta myös Pohjois-Kirkkonummen kansallisesti arvokkaiden lintujärvien linnustoarvoihin. Alueen täyttöuhka on noussut uudelleen esille. Tällä kertaa ELY kysyy kunnasta lausuntoa YVA:n ja ympäristöluvan tarpeista. Eikä maankaatopaikkaa yritetä enää naamioida pelkäksi pellon parannukseksi.

Lue lisää

Lausunto läntisen Gesterbyn asemakaavaehdotuksesta

Pääosin läntisen Gesterbyn asemakaavaehdos on onnistunut hyvin, mutta Vilhokummuntien varteen suunniteltu yleinen pysäköintialue (LP) ei ole hyväksyttävissä. Sesuunniteltu pysäköintialue pienentäisi muutenkin pientä Varsahaka-metsikköä, jossa on useita liito-oravan pesäpuita.

Lue lisää

Lausunto Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksista

v ja Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotuksissa esitetaan täydennysrakentamisen lisäksi uusien alueiden käyttöönottoa. Etäisyys julkisen liikenteen pysäkeistä on yli kilometrin, eikä Jorvaksessa tai Kvissä ole omaa palvelutarjontaa, joten nämä käytännössä näiden alueiden asukkaiden päivittäinen liikkuminen olisi pitkälti yksityisautojen varassa.

Lue lisää

Lausunto Masalan osayleiskaavaehdotuksesta

Masalan osayleiskaavaehdotus tuntuu tehdyn irrallaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon realiteeteista ja niiden seurauksista sekä tuntematta syitä, miksi ihmiset haluavat asua Masalassa ja miten ympäristöstä nautitaan tällä hetkellä. Luonnon läheisyys on jopa Masalan keskustan asukkailla merkittävin paikkaan sidottu ”palvelu”, jonka takia Masalaan (ja Kirkkonummelle) halutaan muuttaa ja täällä asua. Keskustan tiivis rakentaminen on järkevää, mutta sen asukkaiden hyvinvointi edellyttää ympäröivien luontoalueiden säilyttämistä sekä rakentamiselta että hakkuilta.

Lue lisää