Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

kirkkonummelaisen luonnon puolella

KYY:n syyskokous 30.11.

klo 18.00 – n 18.30: syyskokous, sääntömääräiset asiat.

n klo 18.30: Ida Korhonen: ”Metsien ja monimuotoisuuden suojelu on tärkeää!”

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄT – UNOHTUNUT OSA KUNNAN ILMASTOTYÖTÄ

to 8.12.2022 klo 18:00 Kino Kirkkonummi, Munkinmäentie 7

Kirkkonummen kunta on liittynyt osaksi hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien HINKU-verkostoa. Osana sitä, kunta on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta, jolloin myös kunnan metsien käytössä ilmastokysymys on tärkeä huomioida. Tilaisuudessa tarkastellaan miten metsä- ja ilmastokysymys liittyvät toisiinsa ja millä tavalla Kirkkonummen kunnan metsät voisivat osaltaan viilentää ilmastoa.
Tilaisuus on tarkoitus streemata. Tarkemmin ja ilmoittautuminen etäosallistumiseen.

Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen olisi aiheuttanut luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.  Hallinto-oikeus totesi päätöksessään (18.10.2022), ettei lautakunnan ollut perustellut päätöksiään ja kumosi päätökset.

 

Porkkalan lintuviikko 9.-15.5.2022

Lintu- ja luontoaiheiset luennot olivat tänä vuonna Kirkkonummen kunnantalolla tiistaista perjantaihin. Aiheina on mm. Rönnskär, Lintuatlas, vesilintujen tilanne, luontokato, linnun mieli ja kärpäset. Lauantaina ja sunnuntaina retkeitiin Porkkalan upeilla luontopaikoilla.

Porkkalan lintuviikon omat nettisivut

KYY:lle valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja Laura Räsänen valittiin jatkokaudelle 2022-23. Toimintasuunnitelma 2022 ja edellisten vuosien toimintakertomukset löytyvät myös Hallitus-sivulta.

KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan.   

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan piiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Johannesbergin kosteikko taas uhattuna

Lintuharrastajat käyttävä Johannesbergin kosteikosta nimeä Mossarna, myös nimeä Törnäsintien tulvapellot käytetään. Paikka on yksi Länsi-Uudenmaan merkittävimmistä lintujen levähdyspaikoista kevät- ja syysmuuton aikana. Mossarnan tulvapelto muodostaa keskeisen tukialueen lintujen pesimäjärville – osa siellä levähtävistä ja ruokailevista linnuista pesii luultavasti läheisille lintujärvillä. Evitskogin lähiseuduilla ei ole toista vastaavankokoista kosteikkoa kahlaajille ja sorsalinnuille. Kosteikon hävittämisellä olisi siis todennäköisesti vaikutusta myös Pohjois-Kirkkonummen kansallisesti arvokkaiden lintujärvien linnustoarvoihin. Alueen täyttöuhka on noussut uudelleen esille. Tällä kertaa ELY kysyy kunnasta lausuntoa YVA:n ja ympäristöluvan tarpeista. Eikä maankaatopaikkaa yritetä enää naamioida pelkäksi pellon parannukseksi.

Lue lisää

Lausunto läntisen Gesterbyn asemakaavaehdotuksesta

Pääosin läntisen Gesterbyn asemakaavaehdos on onnistunut hyvin, mutta Vilhokummuntien varteen suunniteltu yleinen pysäköintialue (LP) ei ole hyväksyttävissä. Sesuunniteltu pysäköintialue pienentäisi muutenkin pientä Varsahaka-metsikköä, jossa on useita liito-oravan pesäpuita.

Lue lisää

Lausunto Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksista

v ja Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotuksissa esitetaan täydennysrakentamisen lisäksi uusien alueiden käyttöönottoa. Etäisyys julkisen liikenteen pysäkeistä on yli kilometrin, eikä Jorvaksessa tai Kvissä ole omaa palvelutarjontaa, joten nämä käytännössä näiden alueiden asukkaiden päivittäinen liikkuminen olisi pitkälti yksityisautojen varassa.

Lue lisää