Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kirkkonummen ym­pä­ris­töyh­dis­tys 40 vuotta luonnon puolella

Kuva: Laura Räsänen

40 vuotta kirkkonummelaisen luonnon puolella

KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan. Mikäli syksyllä koronatilanne sallii, vietetään 19.9. kirkkonummelaisen luonnon juhlaa. Nyt yhdistys juhlii nyt töitä tehden. Syntymäpäiväviikolla on ajankohtaiseksi noussut Veikkolanpuron hakkuut, joista saimme torjuntavoiton. SLLn Uudenmaan piirin vireillepanon hylkäminen ELY:ssä luonnonsuojelulain suojaamien lajien mahdollisesta hävittämisuhasta on nyt käsittelyssä Helsingin hallinto-oikeudessa. 6.7.2020 on annettu vastaselitys.

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Syksyyn siirretty koronapandemian takia

  • KYY 40 vuotta juhlat 19.9. (mikäli kokoontumiselle ei ole esteitä).
  • Porkkalan lintuviikko 19. – 25.10. (mikäli kokoontumiselle ei ole esteitä).
  • Aki Janatuinen kertoo Kirkkonummen pienvesiselvityksistä
  • Syksyllä pyritään järjestämään retkiä, mikäli kokoontumiselle ei ole esteitä.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Keskusmetsän ydinosaa ostetaan kunnalle virkistyskäyttöön – Ympäristöyhdistys on tyytyväinen

Kirkkonummen ympäristöyhdistys pitää hyvänä Vasametsä-kiinteistön (10 ha) hankkimista kunnan omistukseen. Kuntalaisten aktiivisesta liikkumisesta alueella kertovat siellä kulkevat leveät polut. Alueen luontoarvoista kertoo puolestaan Jorvaksen luontoselvitys. Omistajana kunnan on mahdollista turvata Keskusmetsän ytimessä olevan alueen virkistys- ja luontoarvot.

Lue lisää

HHAO oli pysäyttänyt hakkuut Veikkolanpurolla 29.4.

29.4.2020: ”Helsingin hallinto-oikeus kieltää hakkuutoimet ELY-keskuksen päätöksessä tarkoitetulla hakkuukuvion 2 mukaisella alueella kunnes päätöstä koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai sitä ennen toisin määrätään.” Tämä on tullut Uudemaan piiriin maapostina, josta syystä tässä kuvina. Tuolloinhan hakattiin hieman puita kuviolta 2.

Lue lisää

KYY 40 vuotta kirkkonummelaisen luonnon puolesta

Sysäyksen Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen perustamiselle 40 vuotta sitten antoivat kaksi ydinvoimalahanketta, joista toinen oli suunnitteilla Porkkalanniemeen ja toinen Hirsalaan, jonne samaan aikaan suunniteltiin myös kivilouhimoa. Nämä hankkeet herättivät voimakkaan julkisen keskustelun ja vastustuksen, ja aika oli kypsä Kirkkonummen oman ympäristöyhdistyksen perustamiselle. Perustamisvuonna jäseniä oli vajaa sata, nyt jäseniä on noin 300.

Lue lisää