Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kirkkonummen ym­pä­ris­töyh­dis­tys 40 vuotta luonnon puolella

Kuva: Laura Räsänen

41 vuotta kirkkonummelaisen luonnon puolella

Suomen luonnon -päivänä 28.8. 2021 KYY, Porkkalan Martat, Borearctia ja Kirkkonummen kunta järjestävät ensimmäiset talkoot, joissa päämääränä on talkoilla näivettää kurtturuusut Porkkalan Pampskatanilta. Talkoita tarvitaan 3-4 vuotta.
Tervetuloa!


KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan.  Kirkkonummelaisen luonnon juhlaa ja KYY:n 41-vuotis synnttäreitä on tarkoitus juhlia 17.4.2021 koronaturvallisesti. Nyt yhdistys juhlii nyt töitä tehden. Syntymäpäiväviikolla on ajankohtaiseksi noussut Veikkolanpuron hakkuut, joista saimme torjuntavoiton. SLLn Uudenmaan piirin vireillepanon hylkäminen ELY:ssä luonnonsuojelulain suojaamien lajien mahdollisesta hävittämisuhasta on nyt käsittelyssä Helsingin hallinto-oikeudessa. 6.7.2020 on annettu vastaselitys.

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Vuoteen 2021 siirretty koronapandemian takia

  • KYY 4o-vuotta juhlat ovat pitämättä ja päätetty siirtää pidettäviksi, kun koronatilanne taas sallii toistemme tapaamisen.
  • Porkkalan lintuviikko 17-23.5.2021 .
  • Aki Janatuinen kertoo Kirkkonummen pienvesiselvityksistä
  • Pyritään järjestämään retkiä, kunhan kokoontumiselle ei ole esteitä.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Lausunto Kolabackenin asemakaavan luonnoksesta

Ehdotettu datakeskus ja siihen liittyvät toiminnat eivät esitetyssä muodossaan mahdu ehdotetulle kaava-alueelle. Ehdotus on sekä voimassaolevan maakuntakaavan että hyväksytyn, mutta valitusten takia ei vielä voimassa olevan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan vastainen. Ajantasaisen yleiskaavan puutteessa on elvittämättä mm. minkä kokoisen datakeskuksen alueelle sallivat luonnon ja ympäristön antamat reunaehdot.

Lue lisää

Ehdokkailta kyseltiin metsien ja luonnon merkityksestä

Kirkkonummen ympäristöyhdistys kysyi kuntavaali ehdokkailta asenteista kunnan omistamien metsien käyttöön sekä kaavoitukseen. Ryhmien välillä ja osin myös niiden sisällä on suurta vaihtelua metsien ja asukkaiden luonnonläheisyyden tarpeen arvostuksessa. Valtuutetut vaikuttavat jokaisen lähiympäristöön, äänestä ehdokasta joka suojelee ympäristöä!

Lue lisää