Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry – KYY – Kyrkslätts miljöförening rf

KYY:lle ympäristöpalkinto

Kuva: Laura Räsänen

Kirkkonummen kunnan ympäristöpalkinto 2019 luovutettiin KYY:lle Kirkkonummi-päivillä

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on tehnyt monipuolista ja pitkäjänteistä ympäristötyötä Kirkkonummen luonnon hyväksi, todetaan palkintoperusteluissa. Perusteluissa kiitellään ympäristöyhdistystä siitä, että se järjestää monipuolista retki- ja talkootoimintaa sekä yleisötilaisuuksia. Ensimmäistä kertaa vietetty Porkkalan lintuviikko on hyvä esimerkki.

Palkinnonjakokuva: Eva Grönblad

Metsäsuunnitelmaluonnoksessa suurin osa luontotietoaineistostamme jätetty huomiotta

Yhdyskuntasuunnittelulautakunta päätti kunnan talousmetsä- ja luonnonhoitosuunnitelmasta  22.8.2019. 

Metsäsuunnitelmaluokseen on tehty jonkin verran tervetulleita muutoksia verrattuna keväällä esillä olleeseen versioon, mutta pääongelmat edelleen samoja: Liikaa luonto-, maisema- ja virkistysarvoille haitallisia hakkuita ja muita toimenpiteitä, kuten myös ns. turhia toimenpiteitä.

Luontojärjestöjen prosessin aikana välittämää merkittävää kuviokohtaista luontotietoaineistoa, ei ole pääsääntöisesti noteerattu kuviokohtaisissa lisätiedoissa sekä toimenpiteissä. Tämä koskee esimerkiksi Peräläjärven pohjoispuolisia metsiä. Lisää Kirkkonnummen kunnan metsistä ja metsäsuunnitelmasta.

Kirkkonummen kunnan metsät kehittyvät  luontaisesti hyvään suuntaan virkistyksen luonto- ja hiilensitomisarvojen kannalta, kuitenkin näille esitetään nykyisessä suunnitelmassa toimenpiteitä. Laadukkaan, virkistysarvot säilyttävän hakkuusuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen voi lopulta tulla jopa kalliimmaksi kuin metsästä saatava hakkuutulo. Kunnan talouden kannalta järkevin päätös on luopua metsien hakkuista ja ”hoidosta” kokonaan ja antaa metsän kehittyä luontaisesti, lukuunottamatta turvallisuushakkuita eli vaarallisten puiden poistoa reittien ja teiden varsilta. Turvallisushakkuut menevät muutenkin omalta momentiltaan niitä ei kustanneta korvamerkitysti hakkuutuloilla.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

 

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

KYY:lle ympäristöpalkinto

Kirkkonummen kunnan ympäristöpalkinto 2019 luovutettiin KYY:lle Kirkkonummi-päivillä. Kuvassa vasemmalta: Kunnanhallituksen pj Timo Haapaniemi, KYYn siht Riitta Hukkanen, KYYn pj Laura Räsänen, KYYn hallituksen jäsenet Nico Niemenmaa ja Pertti Panula, ympäristölautakunnan…

Lue lisää

Brunnberg-Getberget arvometsät

Brunberg-Getberg kokonaisuuteen kuuluvat komeat kalliot muinaihautoineen ja niiden väliset metsät. Metsäsuunnitelma-alue kattaa noin 36 hehtaaria ja rajautuu lännessä pieneen suojelualueeseen. Kunnan kuviokartta alueesta, koko kuviokaratan alue ei kuulu arvokkaaseen alueseen…

Lue lisää

Perälänjärven pohoispuoli (Tallbacka)

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan esittelytekstissä kunnan talousmetsä- ja luonnonhoitosuunnitelmasta  väitetään: "Uusin tieto niin metsänhoidon menetelmien, kuin luontoarvojenkin osalta on pyritty huomioimaan. Suunnittelijalle toimitettu luontotieto on pyritty kattavasti kirjaamaan…

Lue lisää