Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kirkkonummen ym­pä­ris­töyh­dis­tys

Kuva: Riku Cajander

Porkkalan lintuviikko järjestetään vuonna 2024 viidettä kertaa.

Maanantai 29.4.

  • Lintutapahtuma klo 13 – 15:30
  • Kirjasto Fyyrissä Tapahtuma lapsille ja aikuisille klo 16 – 18
  • Riku Cajander ” klo 18

Vappu 30.4.-1.5. Montako lintua voi Porkkalassa havaita vapun aikana? -some tapahtuma

Torstai 2.5. Heikki Lokki ”Sommarn – pysyvää on muutos” klo 18 – 20
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Perjantai 3.5. Oppaat haahkalavalla klo 16-19

Lauantai 4.5. Tornien taisto haahkalavalla klo 5-13

Sunnuntai 5.5.

  • Lasten lintu- ja luontotapahtuma Porkkalan vanhalla kansakoululla 10-16
  • Linturetki Lähteelässä 11-14
  • Pinna Café Porkkalan vanhalla kansakoululla (Porkkalantie 1826) 10-16
  • Oppaat paikalla Porkkalanniemen haahka-lavalla 10-16
  • Porkkalan lintupaikat tutuiksi -bussiretki 10-16

Luontopolku Porkkalassa koko viikon

Koululaisten linturetket Porkkalan lintuviikon toimijat tarjoavat linturetkiä Kirkkonummen koululaisille huhtikuussa.
Lintuviikon järjestävät Kirkkonummen ympäristöyhdistys, Tringa ry., Kirkkonummen kunta ja Borearctia Oy.

Porkkalan lintuviikon omat nettisivut, josta löytyvät tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki bussiretkelle. 

Kesää muistellessa ja kaivatessa voit katsoa esittelyitä Porkkalanniemen havainnointi- ja retkikohteista.

Kuulemistilaisuus lyttäsi Kirkkonummen metsästrategian luonnoksen

Kunnantalolla käytiin vilkasta ja asiantuntevaa keskustelua metsästrategian luonnoksesta yli 20 hengen voimin keskiviikkona 10.1.24. Kehuja strategialuonnokselle ei esitetty, puolusteluja kyllä. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että virkistys on kunnan omistamien metsien tärkein käyttömuoto. Suurin osa puheenvuorojen käyttäjistä oli hyvin pöyristyneitä lopputulemaan, joka kuvaa koko metsästrategian luonnoksen sisältöä: ”Ilmastolliset, ekologiset ja sosiaaliset arvoperiaatteet eivät saa kohtuuttomasti rajoittaa ja/tai rasittaa metsien taloudellista käyttöä.” Erään osallistujan sanoin tässä on paljon korjattavaa.

Tilaisuudesta luvattiin nauhoitus katsottavaksi kunnan nettisivuille, mutta teknisten ongelmien takia sitä ei tule. Koostimme paikalla olleiden muisiinpanoista ja muistamisista yhteenvedon lisäksi kirjoitimme Kirkkonummen Sanomiin illasta.

Kunnan metsät ovat useimmille ”kotimetsiä”. Asukaskyselyn mukaan ihmisiä miellyttävät eniten varttuneet monimuotoiset metsät. Samaa kertovat tutkimusten tulokset: fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevat parhaiten luonnoltaan monimuotoiset metsät. Samalla nämä metsät tarjoavat kodin uhanalaiselle lajistolle sekä sitovat ja varastoivat hiiltä. Puutaloudella ts. metsien hakkuilla ei ole mahdollista saada kuntataloudessa merkittäviä tuloja.

KYY, Inkoo-Siuntion yhdistys ja Uudenmaan piiri lausuivat Evitskogin pel­lon­pa­ran­nus­hank­keen yva-ohjelmasta

Yksi lausunnon vaatimuksista on, että hanketta tulee käsitellä maankaatopaikkana eikä pellonparannuksena, koska maankaatopaikkatoiminnan tunnusmerkit täyttyvät selvästi. Tarkasteluun tulee ottaa 0+ -vaihtoehtona myös nykyisen noin 20 ha kosteikon säilyttäminen, mahdollinen laajentaminen ja parantaminen linnuston elinympäristön ja vedenlaadun parantamiseksi. Mikäli maankaatopaikkatoiminta aloitetaan, pitää luonto- ja ympäristövaikutukset selvittää paljon esitettyä tarkemmin. Lausunto piirin sivulla.

KYY on mukana ilvesvalituksessa

KYY on Inkoon-Siuntion ja Lohjan Seudun Ympäristöyhdistysten kanssa mukana Uudenmaan piirin valituksessa alueelle myönnettystä luvasta tappaa kaksi ilvestä. Kirkkonummella pääosa lupa-alueesta on myönnetty Perälänjärven länsipuolelle.
Yhdessä luvassa on voitu antaa lupa useamman ilveksen tappamiseen; yhteensä lupia on 300 ilveksen tappamiseen. SLL:n piirit ja paikallisyhdistykset valittivat lähes kaikista luvista.

KYY voitti oikeudessa valituksen Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelmasta

Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen olisi aiheuttanut luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.  Hallinto-oikeus totesi päätöksessään (18.10.2022), ettei lautakunnan ollut perustellut päätöksiään ja kumosi päätökset.

KYY:lle valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Toimintasuunnitelma 2023 ja edellisten vuosien toimintakertomukset löytyvät myös Hallitus-sivulta.

KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan.   

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan piiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Lausunto metsästrategialuonnoksesta

KYY ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry lausuivat 19.1.2024 yhdessä mm:</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Metsästrategialla on päivitystarvetta, koska nykyisen metsästrategian valmistumisen (vuonna 2005) jälkeen: Tieto on lisääntynyt monimuotoisten ja vanhojen metsien merkityksestä... ja Suomi ja Kirkkonummen kunta ovat tehneet sitoumuksia monimuotoisten ja vanhojen metsien suojelemiseksi ja ilmastonumuutokseen hillitsemiseksi...

Lue lisää

Metsästrategialuonnoksessa paljon korjattavaa

Vaikuta Kirkkonummen metsästrategiaan! Metsästrategian luonnos ei vastaa kuntalaisten toiveisiin, monimuotoisuus- eikä ilmastokriisiin. Strategian ydin voisi olla suunnilleen: ”Metsäluonnon monimuotoisuus on kaiken hoidon tavoitteena. Metsät saavat kasvaa eri-ikäisinä ja -kokoisina ilman hoidon ohjaavaa vaikutusta. Kuitenkin huonokuntoisia puita kaadetaan reuna-alueilta ja ulkoilureittien varsilta silloin, kun se on turvallisuuden kannalta tarpeen.”

Lue lisää

Metsästrategian päivittämisestä

Lautakunta ei näytä ohjaavan työtä kuntastrategian ja kuntalaisten toiveiden mukaisesti, pikemminkin metsätalouden ja -teollisuuden tapoihin kangistuneena. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.5.2023. Lautakunnan jäsenille ei ole annettu taustamateriaaliksi kuntalaisille tehtyä kyselyä. Todennäköisesti toiveet metsien käsittelystä ovat kovin erilaiset kuin kokouksessa esillä olleessa strategiaehdotuksessa. Alla kaksi tuoretta selvitystä metsänäkemyksistä.

Lue lisää

Valitus Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 24.10.2022

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava täytä MRL:n 32 §:n vaatimuksia maakuntakaavan huomioonottamisesta, koska se vaikeuttaa maakuntakaavassa esitetyn viheryhteyden toteutumista. Kaava ei myöskään täytä MRL 39 §:n yleiskaavan sisältövaatimuksia joukkoliikenteen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, ekologisen kestävyyden ja luonnonarvojen vaalimisen osalta. Kaava ei varmista Meikon suojelualueen arvokkaaksi todetun ympäristön ja siitä itään suuntautuvaan maakunnalliseen viheryhteyden riittävää säilymistä, lisäksi se mahdollistaa liikaa rakentamista vetovoimaisen joukkoliikenteen ulottumattomiin.

Lue lisää