Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kantikin osayleiskaavan val­mis­te­luai­neis­tos­ta 31.3. 2022 

Pilvijärvi
Pilvijärvi kuuluu Kantvikin osayleiskaavan alueeseen. Kuva: Laura Räsänen

Esitetty rakentamisalan ja asutuksen lisäys on maakuntakaavan vastaista. Keskelle luontoalueita osoitettu rakentaminen on poistettava. Samalla poistuu se rakentaminen, joka on vaikeimmin julkisen liikenteen tavoitettavissa. Ekologisia yhteyksiä on vahvistettava esitystä myos asuntoalueita supistamalla ja säilyviksi tarkoittettujen luontoalueiden kaavallista suojelustatusta on vahvistettava.

Olemme samaa mieltä kuin Uudenmaan maakuntahallitus lausunnossaan:

  • Kaavaluonnoksessa esitettyjä uusia asumisen alueita tulee supistaa ja rakentamista tuleekeskittää ja sijoittaa olemassa olevan rakenteen yhteyteen.
  • On huomattava, että uusi rakentaminen rakentamattomille metsäalueille heikentää metsienvirkistysarvoa ja vähentää pysyvästi kunnan hiilinieluja.
  • Laadittavana oleva kaavan ilmastovaikutusten arviointi on tärkeä osa kaavaprosessia.Arvioinnin tulokset tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa ja kaavaratkaisuissa ennenkuin osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville.
    Koska (ainakin) Maakuntahallitus on lausunut näistä kattavasti, emme toista näiden yksityiskohtia ja perusteluja.

Koko lausunto Kantvikin osayleiskaavan valmisteluaineistosta 31.3.2022