Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois
Brunnberg polku agilityhallin lähellä on aktiivisessa käytössä. Kuva: Laura Räsänen

Kunnan omistamien metsien sijainti

Kunnan metsistä ei ole saatavilla kunnollista karttaa. Parhaassa kartassa  maanomistus näyttää olevan oikein, mutta siinä olevaan luokitteuun on suhtauduttava varauksella: ”puisto” sisältää mm avoimia peltoja ja hienoja virkistysmetsiä, joista löytyy liito-oravareviireitä; ”muu” sisältää kaikkea avoimesta kentästä ja louhoksesta suojelualueeseen.

Päätöksenteko Kirkkonummen kunnan omistamista metsistä

Metsästrategia – päälinjat 

 • ohjaa kunnan omistamien metsien hoito- ja käsittelytapoja
 • voisi määritellä myös kunnan muuta metsäpolitiikkaa mm kaavoituksen yhteydessä, aktiivista ostoa ja vuokraamista kuntalaisten käyttöön
 • tehty viimeksi 2005
 • uudistus meneillään (2023-2024)
 • kunnanvaltuusto päättää.

Talousmetsä- ja luonnonhoitosuunnitelma  – aluettaiset päälinjaukset

 • tulee noudattaa metsästrategian linjauksia
 • kerran 10 vuodessa
 • yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää.

Metsänhoitototöiden toimenpideohjelma – konkretia maastossa

 • tulee noudattaa metsästrategian linjauksia ja talousmetsä- ja luonnonhoitosuunnitelman linjauksia 
 • KYY on voittanut oikeudessa viimeisimmän päätöksen toimenpideohjelmasta, eikä kunnassa ole tehty muita kuin turvallisuushakkuita vuoden 2019 jälkeen.
 • yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää.
   

METSO-suojelu toisi rahaa kunnalle virkistysmetsät säilyttäen 

METSO-kohteet on luokiteltu monimuotoisuusarvojensa puolesta luokkiin I-III. Luokittelu perustuu Ympäristöministeriön julkaisuun METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.

METSO-kohteita voidaan suojella joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Metsäkohteen voi myös myydä valtiolle suojelualueeksi. Päätöksen kohteen soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan tekee metsänomistajan tarjouksen pohjalta joko Metsäkeskus tai alueellinen ELY-keskus.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on jättänyt pöydälle päätöksen METSO-suojelusta, josta kunta saisi yli 400 000 euroa ja virkistys- ja hiilensidonta-arvot säilyisivät monimuotoisen luonnon ohella.  Kirkkonummen kunnan metsistä löytyisi ehdotusta enemmänkin METSO-suojelunkriteerti täyttäviä alueita.  Lisää Kirkkonummen kunnan metsistä METSO-suojen mahdollisuuksista.

Kirkkonummen kunnan metsät voivat tarjota monia palveluita kuntalaisille

 • Kirkkonummi voisi profiloitua vetovoimakseksi luontokunnaksi, jossa monimuotoinen luonto on kaikkien asukkaiden ulottuvilla ja tuo hyvinvointia heidän arkeensa. Metsästrategialuonnos sallisi monen lähimetsän tuhoamisen sellaisena, kun asukkaat sen tuntevat
 • Kunta ei tienaa hakkuilla kunnan rahoissa täysin merkityksettömästi (10 000 – 20 000 € vuodessa).
 • Hakkuissa menetetään aina virkistys-, luonto- ja hiilensidonta-arvoja.
 • Hakkuut vievät metsäntunnun, monissa tutkimuksissa on todettu metsien merkitys ihmisten hyvinvoinnille, olennaista on metsäntuntu eli se ettei metsästä läpi ihmisten tekemiin rakennelmiin kuten teille.
 • On aika nähdä kunnan metsät hyvinvointipalveluna.