Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Piirin valitusten kohteena olleet il­ves­poik­keus­lu­vat kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisuissa

Ilves puussa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi ilvesten tappoluvat.
Kuva: Klaas Huizenga, Pixabay

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Suomen riistakeskuksen päätökset, joilla oli myönnetty poikkeusluvat yhteensä 17 ilveksen tappamiseen Keski-Suomessa. Kaatoluvat etenivät hallinto-oikeuden arvioitaviksi, kun Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri valitti näistä ilveksen kannanhoidollista metsästystä koskevista poikkeuslupapäätöksistä.

Viime syksynä Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset hakivat tuomioistumista muutosta lähes kaikkiin yleiseen ilveksen metsästykseen annettuihin lupiin. Piirit ja yhdistykset jättivät yhteensä 168 valitusta ilveksen metsästykseen tarkoitetuista poikkeusluvista. Laaja luvista valittaminen ei olisi ollut mahdollista, jos yksittäiset ihmiset eivät olisi lahjoittaneet ennätyksellisen suurta summaa mahdollisia oikeudenkäyntikuluja varten.

Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset katsoivat valituksissaan, että ilveksen metsästyksen poikkeuslupien perusteet olivat epäjohdonmukaisia ja lainvastaisia. Näkemyksen taustalla on EU-tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden aiemmat linjaukset poikkeuslupien perusteluista.

”Suomen suurpedot ovat EU:n luontodirektiivin tiukan suojelun alaisia, joten niitä voidaan pyytää vain direktiivin ja Suomen lain mukaisesti hyväksyttävin perustein. Suurpetojen mahdollisen pyynnin tulee tapahtua lain puitteissa ja parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon perusteella”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Taina Peltonen.

Hallinto-oikeudet määräsivät luvat täytäntöönpanokieltoon valitusten arvioimisen ajaksi. Tähän mennessä tulleissa hallinto-oikeuksien ratkaisuissa on odotetusti kumottu kaikki ilveksen metsästykseen myönnetyt poikkeusluvat.

“Tuomioistuinten ratkaisut ovat olleet odotettuja. Ratkaisut vahvistavat sitä linjaa, että poikkeusluvan, joka sallii tiukasti suojellun lajin metsästämisen, täytyy perustua täsmällisiin ja tieteellisiin faktoihin. Nyt todellista syytä ilvesten metsästämiseen ei ollut”, toteaa SLL:n ympäristöoikeuden asiantuntija Hannes Koljonen.

“Merkittävää on, että Suomen riistakeskus on korottanut viime syksyn ilveskeskustelun jälkeen myös sudenmetsästyksen perusteluille asetettuja vaatimuksia”, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola toteaa. “Riistakeskus on hylännyt kaikki suden yleisen kannanhoidollisen kiintiömetsästyksen lupahakemukset, mutta hyväksynyt kaksi vahinkoperusteista poikkeuslupaa. Lisäksi poronhoitoalueella käytetään vahinkoperusteisia poikkeuslupia paljon kaikkiin suurpetoihin.“

Luonnonsuojeluliitto sai yksittäisiltä ihmisiltä lahjoituksia ilveksen kaatoluvista valittamiseen ennätyksellisen suuren summan. Laajamittainen luvista valittaminen oli mahdollista lahjoitusten ansiosta. Hallinto-oikeuteen valittaminen ei itsessään maksa, mutta mahdollisesta häviämisestä aiheutuisi kustannuksia.

“Luonnonsuojeluliitto kiittää syvästi lahjoituksista, joilla katettiin oikeudenkäyntikulujen riskiä. Voitetuista valituksista säästyneet maksut käytämme muuhun ympäristöoikeustyöhömme”, Veistola kertoo.