Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Muistutimme yhdessä Jysyn ja Luontoliiton Keski-Suomen piirin kanssa Vaajakosken ohitustien (Vt 4 ja Vt 9 välillä Kanavuori – Haapalahti) tie­suun­ni­tel­mis­ta

Piiri oli mukana Jyväskylän seudun paikallisyhdistyksen laatimassa muistutuksessa, jossa alueen asemakaavasta Jyväskylän kaupungille 25.8.2023 tekemämme muistutuksen tavoin vaadimme, että koko tiehankkeen tarve arvioidaan uudelleen ajantasaista tietoa monipuolisesti hyödyntäen. Ilmastokriisi ja luontokato, ja niiden juurisyynä luonnonvarojen ylikulutus, ovat aikamme keskeisiä uhkia. Ohitustiehankkeen tarpeen arviointi tehtiin yli kymmenen vuotta sitten aikana, jolloin ei näitä uhkia eikä kestävyysmurroksen tarvetta tiedostettu tai pohdittu riittävästi.

2.12.2023 ELY-keskukselle jätetyssä muistutuksessa totesimme tarvitsevamme liikennejärjestelmän, joka ei heikennä elonkirjoa eikä voimista ilmastopäästöjä. Meidän tulisi panostaa sellaisen resurssiviisaan liikennejärjestelmän kehittämiseen, joka toteuttaa kestävää, vähähiilistä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa yhdyskuntarakennetta ja liikkumista ja lisää siten myös alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Muistutukseen tästä.