Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Vetosimme Pirkanmaan ELY-keskukseen ja Kuhmoisten kuntaan Kuhmoisten jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon toiminnan parantamiseksi

Näkymä Päijänteelle Kuhmoisten Haukkasalon saaren yli
Näkymä Päijänteelle Haukkasalon ja Edessalon saarten kohdalta. Kuva: kallerna, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Piiri vetosi Pirkanmaan ELY-keskukseen ja Kuhmoisten kunnan ympäristöviranomaiseen, jotta kunnan jätevedenpuhdistamon toiminta saatettaisiin tasolle, jolla se ei vaaranna vesiensuojelun tavoitteita. Toiminnassa on noudatettava ympäristöluvan ehtoja ja pyrittävä entisestään parantamaan puhdistustehoa muun muassa ilmastonmuutoksen rehevöittävien vaikutusten minimoimiseksi. Kuhmoinen kuuluu Jämsän seudun yhdistyksen alueeseen, vaikka kunta siirtyikin vuoden 2022 alusta osaksi Pirkanmaan maakuntaa. Vetoomukseemme tästä.