Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Lausuimme kansallisen mo­ni­muo­toi­suustra­te­gian luonnoksesta

Vanhaa metsää
Kuva: Juhani Paavola

Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian luonnos oli lausuntokierroksella 27.1.2023 asti. Niin organisaatioilla kuin yksityishenkilöilläkin oli mahdollisuus antaa lausuntonsa luonnoksesta.

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi totesi lausunnossaan muun muassa, että tällä strategialla on kovat paineet, koska Suomi on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen seuraavien vuosien aikana. Aiemmat tähän tähdänneet kansalliset ohjelmat eivät kuitenkaan ole onnistuneet pääsemään tavoitteeseensa. Epäonnistumisen syitä tulisikin pohtia, ja sitouttaa muutkin tahot kuin ympäristöministeriö strategian toteuttamiseen. Kuten strategiassakin todetaan, kyse on kaikki yhteiskunnan alueet läpileikkaavasta ongelmasta.

Strategiassa oli ansiokkaasti pohdittu luontokatoa aiheuttavia juurisyitä. Niiden joukosta kuitenkin puuttui kasvutalous, joka on oleellinen syy elinympäristöjen tuhoutumiseen. Korostimme lausunnossamme myös metsien suojelun tärkeyttä luontokadon pysäyttämisessä ja totesimme, että vielä suojelemattomien valtion arvokkaiden metsien suojelu tulee tuoda osaksi strategiaa. Kaikki annetut lausunnot ovat nähtävillä lausuntopalvelussa.