Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Lausuimme Kaipola Recycling Oy:n YVA-ohjelmasta

Kaipolan tehdas, Jämsä
Kaipolan tehdas, Jämsä. Kuva: Tiia Monto, CC BY 3.0 Wikimedia Commons

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi lausui 3.2.2023 Kaipolan vanhalla tehdasalueella toimivan Kaipola Recycling Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kaipola Recycling Oy harjoittaa Jämsässä Päijänteen rannalla sijaitsevalla kiinteistöllä tällä hetkellä jätteenpolttoa. Yhtiön suunnitelmissa on kehittää toimintaa kiertotalouden suuntaan erottelemalla jätevirrasta muun muassa muoveja uusiokäyttöön. Kaipola Recycling Oy:n toiminta on alkutaipaleella tuottanut ympäristöhaittoja, joista esimerkiksi YLE uutisoi 10.1.2023.

Totesimme lausunnossa, että yhtiön tulee noudattaa toiminnassaan ELYn määrittelemiä ja tarkkailemia tiukkoja ehtoja. Hankkeesta ei saa aiheutua vaaraa Päijänteelle tai hankealueen lähiympäristölle. Korostimme lausunnossamme myös jätehierarkian noudattamista tämänkin hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Hidastaako Kaipola Recycling Oy:n hanke kulutuksen vähentämistä, tai rohkaiseeko se pahimmillaan osaltaan kulutuksen kasvua? Hanke kun edellyttää toimiakseen jätteistä koostuvaa raaka-ainevirtaa. Lausuntoomme tästä