Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Muistutimme Permisuon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ympäristöluvan muut­ta­mis­ha­ke­muk­ses­ta

luonnontilainen suo
Luonnontilainen suo, kuvaaja Titta Makkonen

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi jätti AVI:lle muistutuksen Keuruun ja Mänttä-Vilppulan alueilla sijaitsevan Permisuon 62 hehtaarin turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamishakemuksesta. Neova (ent. Vapo) hakee heikennystä ympäristöluvan ehtoihin, koska ei ole pystynyt pitämään fosfori-, typpi- eikä kiintoainepäästöjä ympäristöluvan vaatimissa rajoissa. Turvesuon kuivatusvedet valuvat Keurusselkään, jonka ekologinen tila on tällä hetkellä hyvä, mutta jonka tilaluokka on vaarassa alentua Keurusselän ollessa ns. riskivesi. Suomen tavoitteena on saada pintavedet hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä, eikä tämä salli heikennyksiä turvetuotantoalueiden ympäristölupiin. Jollei Neova pysty saavuttamaan nykyisiä luparajoja, on turpeenotosta alueella luovuttava.

Keski-Suomessa on jätetty reilun neljän vuoden vuoden aikana jo puolentoistakymmentä muutoshakemusta turpeenkaivuualueiden ympäristölupien löysentämiseksi, koska yhtiöt eivät ole saavuttaneet ympäristölupaehtojen vaatimuksia.

Muistutustekstiin tästä