Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Keski-Suomen piirin kanta tuulivoimaan

Kuva: Matti Blume, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin hallitus on pohtinut tuulivoimaa syvällisesti viime vuoden kokouksissaan ja niiden välillä. Lopputuloksena pitkästä ajatustenvaihdosta syntyi piirin mielipidekirjoitus, jota tarjosimme Keskisuomalaiseen. Vaikkei tekstiä lehdessä julkaistu, täältä se löytyy. Piirin kanta on se, että tuulivoima on tarpeellinen energiantuotantomuoto osana välttämätöntä siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Tuulivoimaloita tulee sijoittaa alueille, joilla ihmisen toiminnasta aiheutuvat haitat ovat jo ennestään suuria. Tällaisia ovat esimerkiksi valtateiden varret ja kaupunkien ympäristöt. Lisäksi tuulivoimaloita on edelleen teknisesti kehitettävä hiljaisemmiksi ja pyrittävä mahdollisimman korkeaan materiaalien kierrätysasteeseen. Tuulivoimarakentamisen ympäristöhaittoja tulee kompensoida esimerkiksi ekologisen kompensaation avulla. Lue koko kannanottomme tästä.