Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Valitimme uuden tehdashankkeen asemakaavasta Äänekoskella

Kuva: Taina Peltonen

Keski-Suomen piiri jätti valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Metsä Fibren suunnitellun uuden tehdashankkeen Henttalanmäen asemakaavan hyväksymisestä. Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 7.12.2021. Hankealueella ja sen laidoilla on tehty liito-oravahavaintoja, ja asemakaavan hyväksyminen rikkoo luonnonsuojelulain 49.1 §:ää, jonka mukaan luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (LLP) hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelua EU-tuomioistuimen tuomio lokakuulta 2021 vahvistaa. Tuomion mukaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojeluvelvoite koskee myös niiden ympäristöä, jos se on lisääntymiselle tarpeellista.

Liito-oravan elinpiirejä on mahdollista suojella oikeusprosessin kautta. Sen sijaan oikeus ei voi ottaa perusteluna huomioon sitä, että toteutuessaan tehdashanke vaatisi 375 000 m3 puuta vuodessa. Monenko lajin elinympäristö siinä tuhotaan?

Valitukseen tästä