Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Muistutimme Suljetunnevan ympäristöluvan muut­ta­mis­ha­ke­muk­ses­ta 11.10.2021

Turvetuotantoalue Keski-Suomessa

Neova (ent. Vapo oy) hakee heikennystä Saarijärven reitin valuma-alueella sijaitsevan Suljetunnevan ympäristöluvan ehtoihin. Yhtiö ei ole yhtenäkään vuotena nykyisen ympäristöluvan voimassaoloaikana kyennyt täyttämään lupaehtoja. Ajoittain yhtiön puhdistuskenttä ei ole pidättänyt fosforia lainkaan, vaan on päinvastoin purkanut fosforia alapuolisiin vesistöihin. Näiden vesistöjen tila onkin vaarassa heikentyä. Turpeenkaivua saatetaan yhtiön omien suunnitelmien mukaan jatkaa jopa vuoteen 2060 asti. Tänä aikana ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lisääntyvä sateisuus ja ilmaston äärevöityminen tulevat lisäämään turvekenttien vesistöpäästöongelmia entisestään. Myös humuksella on merkittävä osuus kuormitusvaikutuksiin, mutta silti nykyisissä lupaehdoissa ei humuskuormitusta ole arvioitu eikä kuormitusrajoja ole määrätty. Kymmenien vesimuodostumien tilaluokkaa Keski-Suomen maakunnassa ei saada nostettua EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) vaatimaan hyvään tilaan, ellei myös turpeenkaivuusta johtuvaa kuormitusta saada vähennettyä tuntuvasti.

Olemme toistuvasti todenneet turpeenkaivuualueiden kuormituksen vesistöihin ylittävän usein suurestikin hakijoiden väittämät ja ympäristöluvissa sallitut määrät. Keski-Suomessa on vireillä tai jätetty noin neljän vuoden vuoden aikana jo puolentoistakymmentä muutoshakemusta turpeenkaivuualueiden ympäristölupien löysentämiseksi, koska yhtiöt eivät ole saavuttaneet ympäristölupaehtojen vaatimuksia. Kuitenkin jo yhtiöiden ympäristölupien mukainen kuormitus vesistöihin olisi yhteisvaikutuksiltaan liiallinen.

Neova vaatii hakemuksessaan ”kohtuullisuutta” ympäristölupamääräyksiin. Turpeenkaivuu laajoine vaikutuksineen ei ole kohtuullista, vaan erityisen haitallista. Polttoturve on sekä ilmasto-, että kokonaisvaikutuksiltaan haitallisin energianlähde tuotettua energiayksikköä kohti laskettaessa. Suljetunnevan turpeenkaivuualueen tuotannon jatkaminen on ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa, ja jyrkässä ristiriidassa ilmastonsuojelun erittäin kiireellisten tavoitteiden kanssa. Kun myös metsätalouden hakkuiden aiheuttamat päästöt vesistöihin lisääntyvät niin hakkuiden kuin ilmastonmuuttamisenkin seurauksena, ei mielestämme ympäristöluvan vesitystä Suljetunnevan osalta tule myöntää, vaan turpeenkaivuu tulee lupaehtojen vastaisena lopettaa kokonaan.

Muistutukseen tästä