Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Ei moottorirataa Äänekoskelle! Osallistuimme Ala-Keiteleen Luonnonystävät ry:n valitukseen moot­to­riur­hei­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

Ala-Keiteleen luonnonystävät ry ja Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri valittivat 26.3.2021 Vaasan hallinto-oikeuteen Äänekosken Moottoriurheilijat ry:n saamasta ympäristöluvasta ’Pohjoismaiden suurimman moottoriurheilukeskuksen’ rakentamiseen. Toteutuessaan rata heikentäisi ympäristön tilaa tuottamalla melua ja vesistöpäästöjä sekä häiritsemällä alueen lajistoa.

Hulevesiä ja esimerkiksi moottoripyörien pesupaikan jätevedet laskettaisiin Avikkapuroon, jonka alajuoksulla on erittäin uhanalaisia luontotyyppejä sekä luonnontilaisia lähteitä. Hulevedet kulkeutuisivat lopulta muihinkin lähivesistöihin, muun muassa ekologiselta tilaltaan hyväksi/erinomaiseksi luokiteltuun Uurainen-järveen.

Ympäristöluvassa on arvioitu moottoriurheilukeskuksen aiheuttamia meluhaittoja lähinnä ihmisen kannalta. Suunnitellun moottoriradan lähellä on kuitenkin muutakin lajistoa, jolle melu olisi häiriöksi, kuten uhanalaisen kalasääsken pesäpuu. Suuret petolinnut ovat erittäin alttiita pesintäaikaiselle häirinnälle, ja moottoriurheilulle tyypilliset voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset ovat aralle lintulajille tasaista taustamelua häiritsevämpiä.

Kysymys kuuluukin, tarvitaanko ilmastokriisin ja luontokadon aikakaudella todellakin lisää moottoriurheilua.

Valitukseen tästä