Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylän seudun yhdistys on perustettu vuonna 1978. Se kuuluu Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiriin. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 950 jäsentä ja se toimii Jyväskylän, Joutsan, Luhangan, Muuramen ja Toivakan alueilla.

Tule vapaaehtoiseksi Liity jäseneksi

Periaatteena kestävä kehitys

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, vaikka vain yhden retken tai tapahtuman ajaksi!

Luonnonsuojelu yhdistää kaikkia, jotka ovat huolissaan maapallon tulevaisuudesta, ilmastokriisistä, oman lähiympäristönsä tilasta tai jonkin yksittäisen lajin säilymisestä. Luonnonsuojelu käsittelee isoja kysymyksiä, mutta niihin voi tarttua pienin teoin.

Sinun ei tarvitse olla yhdistyksemme jäsen toimiaksesi luonnon puolesta. Onko sinulta tai ryhmältäsi jäänyt tekemättä jokin tapahtuma tai pienimuotoinen kampanja paremman maailman puolesta siksi, että et ole saanut tukea tai kavereita siihen? Tai et ole löytänyt väylää tapahtumallesi? Me haluamme auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule toteuttamaan ja ideoimaan luonnonsuojelua meidän kanssamme.

Tervetuloa mukaan!

Jyväskylän seudun yhdistyksen historiasta voit lukea tästä.

Looking for information in English? Read more.

Keski-Suomen piiri

Jyväskylän seudun yhdistys

  • [email]

Ajankohtaista

LAUSUNTO (mielipide): Ylä-Myllyjärvi II:n asemakaavaluonnos

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys (JYSY) esittää asemakaavaluonnoksen palauttamista uudelleen tarkasteluun ja peruuttamista nykyisessä laajuudessaan. Vetoamme sen puolesta, että Jyväskylän kaupunki olisi edistyksellinen ja lopettaisi luonnontilaisten alueiden ja ylipäätään vielä rakentamattomien alueiden käyttöönoton kaavoituksessa ja maankäytössä ja pyrkisi sen sijaan tarvittaessa muovaamaan jo ihmisen käytössä olevia alueita uusiin tarpeisiin sekä laittamaan kiertotalouden uuden rakentamisen edelle ja tutkimaan uudenlaisia asumisen mahdollisuuksia.

Lue lisää

LAUSUNTO (mielipide): Majajärven asemakaavaluonnos 51:001

Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle Majajärven ympäristöön on suunnitteilla TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin teknologiakeskus. Majajärven pohjoispuoleinen, nyt kaavoitettava alue, on kyläläisten aktiivisessa virkistyskäytössä. Alueen läpi kulkee myös suosittu Metso-ulkoilureitti.

Lue lisää

LAUSUNTO (mielipide): Majajärven osayleiskaavaluonnos Y:11

Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle Majajärven ympäristöön on suunnitteilla TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin teknologiakeskus. Kaava-alue sijoittuu Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan rajalle Leppäveden kylän viereen. Kaavan markkinointia ekosysteemin hyvinvointia lisäävänä voidaan pitää vähintään liioiteltuna tai harhaanjohtavana.

Lue lisää

MUISTUTUS: Tammirinteen asemakaavan muutosehdotus

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys on hyvin huolissaan siitä, että Jyväskylän kaupunki yhä suunnittelee asuntorakentamista rakentamiselta vielä säästyneelle metsämaalle ja ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle. Rakentamisen lähelle luontoa siten, että luontoa, kuten tässä tapauksessa virkistysmetsää ja muuta olemassa olevaa rakentamatonta metsämaata, jää rakentamisen alle, ei voida katsoa edistävän luonnon antamaa hyvää.

Lue lisää