Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylän seudun yhdistys on perustettu vuonna 1978. Se kuuluu Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiriin. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 800 jäsentä.

Lue lisää toiminnastamme Liity jäseneksi

Kuntavaalit 2021

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on huomioitava konkreettisesti kaikissa kuntatason  toiminnoissa ja päätöksenteossa.

Aitoa LUMOa kaikille tasoille!

Kunnat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisessä, luonnon  ennallistamisessa sekä ilmastokriisin hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on pitkällä tähtäimellä edellytys monien muiden  tavoitteiden (ekosysteemipalvelut, kuntalaisten terveys, viihtyvyys, turvallisuus) saavuttamiselle.  Elämisen kestävyys tulee tehdä kuntalaisille mahdollisimman helpoksi, ja ekologisesta siirtymästä  ja luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä tulee kouluttaa niin päättäjiä, virkamiehiä kuin  kaupunkilaisia/kuntalaisia. Vahvempi luontoyhteys ja  ekologinen kestävyys on hyvinvointimme perusta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen kuntavaaliteesit:

Luonto tarvitsee tilaa

Maankäytössä toteutetaan ns. kokonaisheikentymättömyyden periaatetta

Maankäytön muutosten ei tule heikentää vaan kohentaa ympäristön tilaa. Lopetetaan  luonnontilaisten alueiden käyttöönotto kaavoituksessa ja keskitytään maankäytön suunnittelussa  jo ihmisten käytössä oleviin alueisiin. Ekosysteemipalveluiden hyödyt ja niiden heikentymisestä  aiheutuvat lisäkustannukset otetaan huomioon kunnan toimien vaikutuksia arvioitaessa.

Meidän metsäluonto – lisää lajirunsautta, terveyttä, virkistäytymistä

Metsät ovat luontoarvoja, terveyttä ja virkistäytymistä

Kuntametsien merkitys on luontoarvojen, terveyden ja virkistäytymisen sekä maiseman kauneuden vaaliminen. Suojelua lisätään ja minimoidaan hoitotoimet virkistysmetsissä. Talousmetsissä  siirrytään jatkuvaan kasvatukseen ja varmistetaan tarvittavat luonnonhoidon toimet.  Metsätaloudelle ei aseteta tulostavoitteita. Metsiä ja soita ennallistetaan.

Energiatehokkuutta ja polttovapaata lämpöä

Energiatuotannossa siirrytään polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin ja panostetaan energiatarpeen vähentämiseen

Panostetaan energiatuotannon päästöjen vähentämiseen siirtymällä polttoon perustumattomiin  energiaratkaisuihin, sitoudutaan ilmastohyödyt takaavaan ja luonnon monimuotoisuutta turvaavan uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja energian tarpeen vähentämiseen.

Hankinnoilla aitoa kestävyyttä

Julkiset hankinnat perustuvat aitoon kestävyyteen

Hankintojen valintaperusteiden tulee taata ekologisesti ja sosiaalisesti kestävimmät valinnat.  Hankintakriteeristöihin kirjataan kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät ohjeet ja niiden  seuranta. Esimerkiksi julkisissa ruokailuissa siirrytään kasvispainotteiseen ruokavalioon.

Lähdetiedot

Periaatteena kestävä kehitys

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, vaikka vain yhden retken tai tapahtuman ajaksi!

Luonnonsuojelu yhdistää kaikkia, jotka ovat huolissaan maapallon tulevaisuudesta, oman lähiympäristönsä tilasta tai jonkin yksittäisen lajin säilymisestä. Luonnonsuojelu käsittelee isoja kysymyksiä, mutta niihin voi tarttua pienin teoin.

Sinun ei tarvitse olla yhdistyksemme jäsen toimiaksesi luonnon puolesta. Onko sinulta tai ryhmältäsi jäänyt tekemättä jokin tapahtuma tai pienimuotoinen kampanja paremman maailman puolesta siksi, että et ole saanut tukea tai kavereita siihen? Tai et ole löytänyt väylää tapahtumallesi? Me haluamme auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule toteuttamaan ja ideoimaan luonnonsuojelua meidän kanssamme.

Tervetuloa mukaan!

Jyväskylän seudun yhdistyksen historiasta voit lukea tästä.

Keski-Suomen piiri

Jyväskylän seudun yhdistys

  • [email]