Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Espoon keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa leveillä väylillä, jotka aukaisevat jopa kymmenien metrien aukileen metsään. Moni viihtyy paremmin perinteisillä metsäpoluilla. Myös luontopolkumainen, valaisematon reitti on hyvä vaihtoehto suurille väylille.

Ulkoiluväylät Espoon keskuspuistossa. Kartta: Laura Ahopelto 2015

Kaksikaistainen ulkoiluväylä Espoon keskuspuistossa. Metsä on väistynyt väylän tieltä. Kuva: Laura Ahopelto

Asuinrakentamisen ohella ulkoilureittiverkoston laajentaminen aiheuttaa häiriötä Keskuspuiston metsäluonnolle. Kaksikaistaiset ja valaistut ulkoilureitit halkovat metsiä jopa kymmenien metrien leveydellä.Espoon keskuspuiston pääulkoilureittiverkosto on jo riittävä. Kaupungin metsäisen pinta-alan pienentyessä jäljellä olevat metsäalueet tulee säilyttää mahdollisimman pirstomattomina. Leveä väylä vähentää suoraan metsäpinta-alaa ja tuo välillisesti mukanaan metsänhoitoautomaatin, jossa myös ympäröivän metsän laatua heikennetään väylän ylläpidon nimissä.

Leveän ulkoiluväylän varrella kuusivaltaista metsää on harvennettu ja aluspuustoa raivattu. Espoon keskuspuisto, Latokaski 2016. Kuva: Mikko Saarinen

Leveät ulkoiluväylät ovat paahteisia ja tuulisia. Niillä edetään nopeasti pääsemättä kunnolla perille eli metsän sisään. Metsäluonnon tuntu voi jäädä kokematta. Monet organisoimattoman ulkoilun muodot kuten sienestys ja samoilu onnistuvat huonosti. Myös eräät urheilulajit kuten suunnistus hyötyvät siitä, ettei metsää pirstota.

Lumeton aika lisääntyy ilmaston lämmetessä, mikä vähentää luisteluhiihtoa varten raivatun kaistan käyttöaikaa vuosi vuodelta.

Perinteiset metsäpolut on saatava uudelleen kunniaan. Hyvä vaihtoehto on myös noin metrin leveä, valaisematon reitti. Tällainen on toteutettu Espoon keskuspuiston itäosassa, Tikankierroksen luontopolulla.

Keltaisin merkein maastoon reititetty Keskuspuiston luontopolku (Tikankierros) nojautui aiemmin perinteisiin metsäpolkuihin. Kuva: Virpi Sahi

Tikankierroksen luontopolku on myöhemmin toteutettu kapeana, valaisemattomana reittinä. Kuva: Virpi Sahi

Lisätietoa:

Espoon Keskuspuisto

Keskuspuisto on Espoon sydän Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän,…

Lue lisää

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on…

Lue lisää

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet turvaavat Espoon keskuspuiston luonnon säilymisen sekä ulkoilun ja virkistäytymisen aidossa metsäluonnossa. Luononsuojelualua…

Lue lisää

Kaavoitus

Virkistysalue on Espoon keskuspuiston yleisin kaavamerkintä. Puistoa hiljaa nakertava, asemakaava kerrallaan etenevä rakentaminen ja Espoonväylän…

Lue lisää

Materiaalit

Lue raportti, katso diat, levitä flyeriä! Espoon ympäristöyhdistyksen keskuspuistomateriaalit ovat ladattavissa sähköisessä pdf-muodossa. Viestintämateriaali…

Lue lisää

Tiehankkeet

  Espoon keskuspuisto on vaarassa lohjeta kahtia, jos 1970-luvun piirustuspöydiltä 2000-luvun yleiskaavakarttoihin kulkeutunut Espoonväylä…

Lue lisää

Ydinalueet ja viheryhteydet

Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä…

Lue lisää