Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Luonnonsuojelualueet turvaavat Espoon keskuspuiston luonnon säilymisen sekä ulkoilun ja virkistäytymisen aidossa metsäluonnossa. Luononsuojelualua Espoon keskuspuistossa on järkevää laajentaa. Nykyiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat puiston itäosassa ja niitä on saatava myös länsiosaan.

Nykyiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat Espoon keskuspuiston itäosassa

Keskuspuistossa on vuonna 2016 kolme luonnonsuojelualuetta, jotka on perustettu luonnonsuojelulain nojalla.

Espoon keskuspuiston virallisista luontokohteista vain osa on perustettu luonnonsuojelulailla. Kartta: Laura Ahopelto 2015

Suurin luonnonsuojelualueista on kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi perustettu Keskuspuiston metsäalue. Alueella on vaihtelevaa metsäluontoa kalliomänniköistä lehtomaisiin kangasmetsiin,  korpi- ja rämelaikkuja, puroja sekä Rönnängenin perinneniittyMajkärr (5 ha) ja Lillträskberget (12,5 ha) sijaitsevat aivan vierekkäin, ja niihin kiinnittyy myös suojelematon Lillträskin sarasuo (10 ha). Kaikki mainitut sijaitsevat vierekkäin puiston itäosassa. Myös niistä kaakkoon sijoittuva Friisinkallion luonnonsuojelualue liittyy Keskuspuistoon.

Espoon luonnonsuojelualueet karttapalvelussa

Perintömetsä ja muut luontokohteet

Ritvan metsää suojaa Espoon kaupungin ja WWF:n välinen perintömetsäsopimus. Ritvan metsä sijaitsee Sunan asuinalueen ja Keskuspuiston metsäalueen välissä ja on laajuudeltaan 27 hehtaaria. Koska kyseessä ei ole lakisääteinen luonnonsuojelualue, rajaus ei näy yleisillä kartoilla mutta löytyy kaupungin luonto-oppaista.

Lisäksi Keskuspuistossa on Espoon kaupungin järjestelmissä tunnistettuna muutamia suojeltuja luontotyyppejä ja paikallisesti arvokkaita luontokohteita kuten Harmaakallion saraneva ja Hepmortin lehtolaakso. Nämä eivät kuitenkaan ole varsinaisia suojelualueita.

Espoon ympäristöyhdistyksen aiemmat suojelualue-esitykset

Vuonna 2010 lainvoiman saanut Etelä-Espoon yleiskaava liittyy voimakkaasti Keskuspuiston luonnon tulevaisuuteen. Espyy seurasi kaavan valmistelua aktiivisesti ja teki ehdotuksensa viheryhteyksien säilyttämiseksi ja SL-alueiden varaamiseksi. Espyyn esitykset Etelä-Espoon yleiskavaavaprosessin yhteydessä (maaliskuu 2007):

Lisäksi Espyy esitti vuonna 2008 vielä erikseen, että kaupunki suojelisi Keskuspuistosta noin 300 ha suuruisen alueen.

Vuoteen 2014 mennesssä osa ehdotuksista on toteutunut, osa varattu kaavassa rakentamiseen ja osa odottaa parampia aikoja. Itäosan puolelta on toteutunut Keskuspuiston metsäalue ja Friisinkallio. Puolarmetsän sairaalan itäpuoli varattiin yleiskaavassa rakentamiseen.

Keskuspuiston länsiosaan (Keskuspuisto II) ei ole vuoteen 2014 mennessä perustettu lainkaan luonnonsuojelualueita, kun Espyyn esitys Harmaakallion alueen suojelemiseksi ei ole toistaiseksi toteutunut.

Näiden lisäksi Keskuspuistossa on useita luontokohteita, joiden arvoa ei ole tunnustettu virallisesti. Nämä kohteet ovat eri tavoin mm. kasvillisuudeltaan ja/tai lajistoltaan merkittäviä. Esimerkiksi Harmaakalliossa on useita arvokkaita luontotyyppejä kuten saranevaa ja pähkinäpensaikkoja, sekä vanhaa lahopuuvaltaista metsää. Kaupunginkallio on merkittävä ekologinen yhteys Keskuspuistosta pohjoiseen, Furubacka on arvokas vanhan metsän alue ja Sepänmetsä virkistykäytöltään merkittävä.

Espoon ympäristöyhdistys kartoittaa suojelemattomia luontokohteita ja kampanjoi niiden puolesta Keskuspuisto -kampanjassa.

Harmaakallion kukkaloistoa. Kuva: Laura Ahopelto

Furubackan kuusi ja haapavaltainen metsä on liito-oravalle tunnusomaista elinympäristöä. Kuva Laura Ahopelto

Espoon Keskuspuisto

Keskuspuisto on Espoon sydän Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän,…

Lue lisää

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on…

Lue lisää

Kaavoitus

Virkistysalue on Espoon keskuspuiston yleisin kaavamerkintä. Puistoa hiljaa nakertava, asemakaava kerrallaan etenevä rakentaminen ja Espoonväylän…

Lue lisää

Materiaalit

Lue raportti, katso diat, levitä flyeriä! Espoon ympäristöyhdistyksen keskuspuistomateriaalit ovat ladattavissa sähköisessä pdf-muodossa. Viestintämateriaali…

Lue lisää

Tiehankkeet

  Espoon keskuspuisto on vaarassa lohjeta kahtia, jos 1970-luvun piirustuspöydiltä 2000-luvun yleiskaavakarttoihin kulkeutunut Espoonväylä…

Lue lisää

Ulkoiluväylät

Espoon keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa leveillä väylillä, jotka aukaisevat jopa kymmenien metrien aukileen metsään. Moni viihtyy…

Lue lisää

Ydinalueet ja viheryhteydet

Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä…

Lue lisää