Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on usein turhaa tai liian tehokasta.
Talousmetsän tyylinen hoito yksipuolistaa virkistysmetsiä. Espoon kaupungin metsänhoidon jälkeä Keskuspuistossa, Harmaakallion alueella marraskuussa 2016. Kuva: Anni Simola

Suurin osa Espoon keskuspuiston maista omistaa Espoon kaupunki. Näillä mailla metsien ja niittyjen hoitoa varten kaupunki laatii luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman.

* Suomen perustuslaki,12 § Sananvapaus ja julkisuus: ”Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.”

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmien (lmhs) pohjalta kaupungin luonnonhoitoyksikkö laatii vuosittainen metsätyöohjelman, jossa osoitetaan kunkin kauden hakkuut ja muut toimenpiteet kuviokohtaisesti.

Lue lisää:

Metsänkäsittelystä kertovat infolappu maastossa Harmaakallion alueella. Kuva: Anni Simola

Espoon Keskuspuisto

Keskuspuisto on Espoon sydän Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän,…

Lue lisää

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet turvaavat Espoon keskuspuiston luonnon säilymisen sekä ulkoilun ja virkistäytymisen aidossa metsäluonnossa. Luononsuojelualua…

Lue lisää

Kaavoitus

Virkistysalue on Espoon keskuspuiston yleisin kaavamerkintä. Puistoa hiljaa nakertava, asemakaava kerrallaan etenevä rakentaminen ja Espoonväylän…

Lue lisää

Materiaalit

Lue raportti, katso diat, levitä flyeriä! Espoon ympäristöyhdistyksen keskuspuistomateriaalit ovat ladattavissa sähköisessä pdf-muodossa. Viestintämateriaali…

Lue lisää

Tiehankkeet

  Espoon keskuspuisto on vaarassa lohjeta kahtia, jos 1970-luvun piirustuspöydiltä 2000-luvun yleiskaavakarttoihin kulkeutunut Espoonväylä…

Lue lisää

Ulkoiluväylät

Espoon keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa leveillä väylillä, jotka aukaisevat jopa kymmenien metrien aukileen metsään. Moni viihtyy…

Lue lisää

Ydinalueet ja viheryhteydet

Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä…

Lue lisää